Llety Haf y Brifysgol

Ydych chi’n chwilio am rywle i fyw dros yr haf (Mehefin - Medi)? Does dim angen chwilio ymhellach oherwydd rydym yn darparu llety yn y brifysgol yn ystod y cyfnod hwn. Felly os ydych chi’n byw yn y neuaddau ar hyn o bryd ac eisiau estyn eich arhosiad neu os ydych chi’n byw mewn tŷ yn y sector preifat ar hyn o bryd yna mae’r llety haf ar gael i chi!

Fel arfer, mae ceisiadau ar gyfer llety’r Haf yn agor ym mis Ebrill. Bydd mwy o wybodaeth yn cael cyhoeddi pan fyddant ar gael.