Llety Haf

Ydych chi’n chwilio am rywle i fyw dros yr haf? Does dim angen chwilio ymhellach oherwydd rydym yn darparu llety yn y Brifysgol yn ystod y cyfnod hwn. Felly os ydych chi’n byw yn y neuaddau ar hyn o bryd ac eisiau estyn eich arhosiad neu, os ydych chi’n byw mewn tŷ yn y sector preifat ar hyn o bryd yna mae’r llety haf ar gael i chi!

Bydd gwybodaeth am ein Llety Haf ar gael yn y Flwyddyn Newydd.