Archwiliadau

Cegin yn un o'r fflatiau yn Fferm Penglais

Os ydych chi wedi byw gyda ni yn ystod y blynyddoedd diwethaf byddwch yn cofio ein bod yn arfer cynnal archwiliadau glanhau bob 3 wythnos yn eich ardaloedd cymunedol. 

Yn sgil y sefyllfa bresennol byddwn yn cynnal gwiriadau ar yr offer diogelu rhag tân yn eich ardal gymunedol a byddwn yn sicrhau nad oes unrhyw beth yn eich fflat yn achosi risg o ran iechyd a diogelwch i chi nac i eraill. 

Beth?

Byddwn yn edrych ar y diffoddydd tân a’r blancedi tân yn eich llety er mwyn eu gwirio, a byddwn hefyd yn gwirio na fu unrhyw un yn ymhél â’r cyfarpar diffodd tân. Byddwn yn sicrhau bod llwybrau diogel er mwyn dianc rhag tân yn eich ardaloedd cymunedol a bydd y tîm yn cofnodi sylwadau ynghylch glendid cyffredinol eich ardaloedd cymunedol.

Pwy?

Bydd arweinydd tîm a fydd yn gwisgo iwnifform lawn ac yn cario dogfen adnabod yn dod i gynnal gwiriadau diogelwch tân a chydymffurfiaeth yn ardaloedd cymunedol eich fflat. Er mwyn eich cadw chi eich hun a’n staff yn ddiogel, gofynnwn ichi gadw pellter cymdeithasol o fewn y fflat/tŷ tra bydd yr arweinwyr tîm yn gwneud y gwiriadau.

Ble?

Yn ardaloedd cymunedol eich fflat / tŷ

Pryd?

Bydd y gwiriadau hyn yn cael ei gario allan rhwng yr oriau o 9.30yb ac 4.30yh.

Gweler y tabl isod i wirio pryd y byddwn yn ymweld â chi.

 

Dydd Llun

31/05/2021

Dydd Mawrth

01/06/2021

Dydd Mercher

02/06/2021

Dydd Iau

03/06/2021

Dydd Gwener

04/06/2021

Gŵyl y Banc PJM 36-75 PJM 76-115 PJM 116-150

PJM 150-178

Dydd Llun

07/06/2021

Dydd Mawrth

08/06/2021

Dydd Mercher

09/06/2021

Dydd Iau

10/06/2021

Dydd Gwener

11/06/2021

PJM 1-35

Rosser C,D,E

Rosser F&G, Pantycelyn Areas 1-16

Caerleon & Plumlumon

Ty Gwerin, Ceredigion & Carpenter

Cwrt Mawr D, E & F

Dydd Llun

14/06/2021

Dydd Mawrth

15/06/2021

Dydd Mercher

16/06/2021

 Dydd Iau

17/06/2021

Dydd Gwener

18/06/2021

Fferm Penglais Blocks 1,2,3,4,5,6,7

Fferm Penglais Blocks 8,9,10,11,12,15,16

Fferm Penglais Blocks 17,18,19,20,21,22

Fferm Penglais Blocks 13 & 14

Trefloyne A

Cwrt Mawr G,J & K