Archwiliadau

Cegin yn un o'r fflatiau yn Fferm Penglais

Os ydych chi wedi byw gyda ni yn ystod y blynyddoedd diwethaf byddwch yn cofio ein bod yn arfer cynnal archwiliadau glanhau bob 3 wythnos yn eich ardaloedd cymunedol. 

Yn sgil y sefyllfa bresennol byddwn yn cynnal gwiriadau ar yr offer diogelu rhag tân yn eich ardal gymunedol a byddwn yn sicrhau nad oes unrhyw beth yn eich fflat yn achosi risg o ran iechyd a diogelwch i chi nac i eraill. 

Beth?

Byddwn yn edrych ar y diffoddydd tân a’r blancedi tân yn eich llety er mwyn eu gwirio, a byddwn hefyd yn gwirio na fu unrhyw un yn ymhél â’r cyfarpar diffodd tân. Byddwn yn sicrhau bod llwybrau diogel er mwyn dianc rhag tân yn eich ardaloedd cymunedol a bydd y tîm yn cofnodi sylwadau ynghylch glendid cyffredinol eich ardaloedd cymunedol.

Pwy?

Bydd arweinydd tîm a fydd yn gwisgo iwnifform lawn ac yn cario dogfen adnabod yn dod i gynnal gwiriadau diogelwch tân a chydymffurfiaeth yn ardaloedd cymunedol eich fflat. Er mwyn eich cadw chi eich hun a’n staff yn ddiogel, gofynnwn ichi gadw pellter cymdeithasol o fewn y fflat/tŷ tra bydd yr arweinwyr tîm yn gwneud y gwiriadau.

Ble?

Yn ardaloedd cymunedol eich fflat / tŷ

Pryd?

Bydd y gwiriadau hyn yn cael ei gario allan rhwng yr oriau o 9.30yb ac 4.30yh.

Dewiswch eich neuadd o'r rhestr isod, ac yna edrychwch am rhif eich fflat/ty er mewn gwirio pryd fyddwn yn ymweld a chi.

CMRT

Lleoliad
BlociauDyddiadauDyddiadauDyddiadau
Cwrt Mawr D,E,F 15/11/2020 11/12/2020 15/01/2021
Cwrt Mawr G,J,K 16/11/2020 14/12/2020 18/01/2021
Trefloyne A 16/11/2020 14/12/2020 18/01/2021
Rosser C,D,E 17/11/2020 15/12/2020 19/01/2021
Rosser F & G 18/11/2020 16/12/2020 20/01/2021

 

Fferm Penglais

BlociauFflatiauDyddiadauDyddiadauDyddiadau
1 A-F 02/11/2020 30/11/2020 04/01/2021
2 B-F 02/11/2020 30/11/2020 04/01/2021
3 A-F 02/11/2020 30/11/2020 04/01/2021
4 A-F 02/11/2020 30/11/2020 04/01/2021
5 A-F 02/11/2020 30/11/2020 04/01/2021
6 A-C 02/11/2020 30/11/2020 04/01/2021
6 D-M 03/11/2020 01/12/2020 05/01/2021
7 A-F 03/11/2020 01/12/2020 05/01/2021
8 A-F 03/11/2020 01/12/2020 05/01/2021
9 A-F 03/11/2020 01/12/2020 05/01/2021
10 A-F 03/11/2020 01/12/2020 05/01/2021
11 A-F 03/11/2020 01/12/2020 05/01/2021
12 A-F 04/11/2020 02/12/2020 06/01/2021
15 A-F 04/11/2020 02/12/2020 06/01/2021
16 A-F 04/11/2020 02/12/2020 06/01/2021
17 A-M 04/11/2020 02/12/2020 06/01/2021
18 A-F 04/11/2020 02/12/2020 06/01/2021
19 A-F 05/11/2020 03/12/2020 07/01/2021
20 A-M 05/11/2020 03/12/2020 07/01/2021
21 A-F 05/11/2020 03/12/2020 07/01/2021
22 A-F 05/11/2020 03/12/2020 07/01/2021

 

Pantycelyn

Ardal/AreasDyddiad/DateDyddiad/DateDyddiad/Date
1-16 18/11/2020 16/12/2020 20/01/2021

Glan y Môr

BlociauDyddiadauDyddiadauDyddiadau
Carpenter 19/11/2020 17/12/2020 21/01/2021
Pumlumon 19/11/2020 17/12/2020 21/01/2021
Ty Gwerin 20/11/2020 18/12/2020 22/01/2021
Ceredigion 20/11/2020 18/12/2020 22/01/2021
Caerleon 20/11/2020 18/12/2020 22/01/2021

 

Pentre Jane Morgan

TaiDyddiadauDyddiadauDyddiadau
1-32 06/11/2020 04/12/2020 08/01/2021
33-65 09/11/2020 07/12/2020 11/01/2021
66-98 10/11/2020 08/12/2020 12/01/2021
99-131 11/11/2020 09/12/2020 13/01/2021
132-164 12/11/2020 10/12/2020 14/01/2021
165-178 13/11/2020 11/12/2020 15/01/2021