Llawlyfr Preswylwyr

Mae'r Llawlyfr Preswylwyr yn darparu'r holl wybodaeth sydd ei hangen yn ystod eich arhosiad yn llety'r Brifysgol.

Mae'r Llawlyfr Preswylwyr yn darparu'r holl wybodaeth sydd ei hangen yn ystod eich arhosiad yn llety'r Brifysgol ac yn cynnwys amrywiaeth o bynciau gan gynnwys:

  • Cyn ichi gyrraedd
  • Gwaith Cynnal a Chadw
  • Glanhau
  • Diogelwch Cyffredinol
  • Diogelwch Tân
  • Gwybodaeth Teithio
  • Byw gyda phobl eraill
  • Iechyd a Lles

Llawlyfr Preswylwyr 2022-23

Llawlyfr Preswylwyr 2023-2024

Mae Telerau ac Amodau eich Contract Meddiannaeth i'w gweld yng nghefn y llawlyfr hwn.