Y Llawlyfr Llety

Mae Llawlyfr y Preswylwyr yn darparu'r holl wybodaeth sydd ei hangen yn ystod eich arhosiad yn llety'r Brifysgol ac yn cynnwys amrywiaeth o bynciau gan gynnwys: Cyn ichi gyrraedd Gwaith Cynnal a Chadw Glanhau Diogelwch Cyffredinol Diogelwch Tân Gwybodaeth Teithio Byw gyda phobl eraill Iechyd a Lles

Mae Llawlyfr y Preswylwyr yn darparu'r holl wybodaeth sydd ei hangen yn ystod eich arhosiad yn llety'r Brifysgol ac yn cynnwys amrywiaeth o bynciau gan gynnwys:

  • Cyn ichi gyrraedd
  • Gwaith Cynnal a Chadw
  • Glanhau
  • Diogelwch Cyffredinol
  • Diogelwch Tân
  • Gwybodaeth Teithio
  • Byw gyda phobl eraill
  • Iechyd a Lles

Y Llawlyfr Llety 2020-21 (PDF)

Y Llawlyfr Llety 2021-22 (PDF)

Mae Telerau ac Amodau eich Cytundeb Trwydded Llety i'w gweld yng nghefn y llawlyfr hwn.