Dyddiau Cau a Gwyliau Cyhoeddus y Brifysgol

Eleni

Dyddiau Cau a Gwyliau Cyhoeddus y Brifysgol 2019/20

Gŵyl y Banc a Gwyliau Cyhoeddus
Dyddiau pan fo'r Brifysgol ar gau
 • Dydd Mercher, 25ain Rhagfyr 2019
 • Dydd Iau, 26ain Rhagfyr 2019
 • Dydd Mercher, 1af Ionawr 2020
 • Dydd Gwener, 10fed Ebrill 2020
 • Dydd Llun, 13eg Ebrill 2020
 • Dydd Gwener, 8fed Mai 2020
 • Dydd Llun, 25ain Mai 2020
 • Dydd Llun, 31ain Awst 2020
 • Dydd Mawrth, 24ain Rhagfyr 2019
 • Dydd Gwener, 27ain Rhagfyr 2019
 • Dydd Llun, 30ain Rhagfyr 2019
 • Dydd Mawrth, 31ain Rhagfyr 2019
 • Dydd Mawrth, 14eg Ebrill 2020

Y flwyddyn nesaf

Dyddiau Cau a Gwyliau Cyhoeddus y Brifysgol 2020/21

Gwyl y Banc a Gwyliau Cyhoeddus
Dyddiau pan fo'r Brifysgol ar gau
 • Dydd Gwener, 25ain Rhagfyr 2020
 • Dydd Llun, 28ain Rhagfyr 2020
 • Dydd Gwener, 1af January 2021
 • Dydd Gwener, 2il Ebrill 2021
 • Dydd Llun, 5ed Ebrill 2021
 • Dydd Llun, 3ydd Mai 2021
 • Dydd Llun, 31ain Mai 2021
 • Dydd Llun, 30ain Awst 2021
 • Dydd Iau, 24ain Rhagfyr 2020
 • Dydd Mawrth, 29ain Rhagfyr 2020
 • Dydd Mercher, 30ain Rhagfyr 2020
 • Dydd Iau, 31ain Rhagfyr 2020
 • Dydd Mawrth, 6ed Ebrill 2021

Tymhorau a Gwyliau Ysgol

Cliciwch yma i weld dyddiadau tymorau Ysgolion Ceredigion.

Dyddiadur Dyddiadau Cau Adnoddau Dynol 2019