Pamffledi

Yn Llyfrgell Prifysgol Aberystwyth, ystyrir pamffled yn gyhoeddiad o 0 tudalen neu lai gyda chloriau llipa.

Rhoddir yr ôl-ddodiad 'Pam' neu 'Pam Qto' i farc dosbarth pamffledi, e.e. HD6664.G7 Pam. Maent yn cael eu cadw mewn blychau pamffledi ar ddechrau pob dosbarthiad, h.y. mae pamffledi HD mewn blychau ar y silffoedd cyn y llyfrau HD.

Mae pob eitem yn y casgliad yn cael ei hychwanegy at Primo- Catalog y Llyfrgell.