Llyfrau Prin

Mae'r casgliadau arbennig yn cynnwys:

  • Llyfrau a argraffwyd cyn 1701
    Mae tua 833 o weithiau ar wahân yn y casgliad hwn, gan gynnwys argraffiad 1570 o Euclid (y fersiwn Saesneg cyntaf) ac argraffiad 1526 o Hippocrates. 
  • Llyfrau a argraffwyd ar ôl 1701
    Mae'r casgliad hwn yn cynnwys tua 8086 o gyfrolau. Ystyrir fod y deunydd yn 'brin' am nifer o resymau - copi cain, mapiau neu blatiau da, copi cymdeithas yn ogystal â bod o ddiddordeb hynafiaethol.