Coffau’r Rhyfel Byd Cyntaf

Yn Nhachwedd 2013 lansiwyd yr archif ddigidol Y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Profiad Cymreig. Cyfranodd Archifau a Chasgliadau Arbennig Prifysgol Aberystwyth nifer o ddogfennau gwreiddiol i’r prosiect a gellir eu gweld ar wefan cymru1914.org. Ymhlith y deunydd a ddigidwyd mae:

Yn ystod y flwyddyn sydd i ddod, bwriadwn roi ar ein safle Casgliadau Arbennig ar y we, gyfres o erthyglau a fydd yn gosod y deunyddiau hyn yn eu cyd-destun hanesyddol.

Datblygwyd yr archif gan bartneriaeth o dan arweiniad Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydag Archifau a Chasgliadau Arbennig Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, BBC Cymru Wales, Casgliad y Werin Cymru ac archifau a chofnodion lleol sy’n rhan o Gyngor Archifau a Chofnodion Cymru, a Chyngor Archifau a Chofnodion Cymru. Ariannwyd y prosiect â chymorthdal gan gynllun e-Gynnwys Jisc a gyda chefnogaeth y sefydliadau sy’n bartneriaid.