Digideiddio

Golwg Gyffredinol

Mae Prifysgol Aberystwyth yn dal trwydded gan yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint (CLA), sy'n caniatáu i staff y llyfrgell ddigideiddio, neu sganio deunydd i ddibenion dysgu academaidd, yn amodol ar gael caniatâd deiliad yr hawlfraint, cyfyngiadau trwydded, a chronfeydd y ganolfan gostau. Ceir crynodeb o'r trwydded y fan yma.

Mae'r llyfrgell yn darparu'r gwasanaeth digideiddio trwy'r system rhestrau darllen ar-lein, Aspire. Gan weithio o fewn i reoliadau hawlfraint, gellir sganio penodau o lyfrau ac erthyglau o gyfnodolion a'u cysylltu'n uniongyrchol i'r rhestr ddarllen berthnasol yn Aspire. Mae'r gwasanaeth digideiddio yn defnyddio Storfa Cynnwys Digidol y CLA i sicrhau cydymffurfio â hawlfraint ac i ddarparu'r detholiadau a gafodd eu digideiddio ar ffurf dolenni y gall myfyrwyr eu defnyddio i agor dogfennau PDF.

Mae staff y llyfrgell yn sicrhau cydymffurfio trwy:

 • chwilio i weld a oes cyfyngiadau hawlfraint
 • creu detholiadau digidol proffesiynol a safonol
 • llwytho dolenni'n uniongyrchol i restr ddarllen y modiwl yn Aspire
 • cadw cofnodion ac adroddiadau fel y mae'r drwydded yn mynnu

 

Gwneud cais digideiddio

Gall unrhyw aelod o staff academaidd Prifysgol Aberystwyth sy'n dysgu modiwl ac wedi creu rhestr ddarllen yn Aspire (os oes angen rhestr ddarllen i'r modiwl dan sylw) ddefnyddio'r gwasanaeth. Mae'n wasanaeth am ddim i'n holl staff academaidd.

Os ydych chi angen digideiddio pennod, dewiswch Pennod ar gyfer y math o eitem ac ychwanegu I'w digideiddio yn y Nodyn i'r Llyfrgell.

 • Manylion angenrheidiol am bennod: ISBN, teitl y llyfr, awdur(on) neu olygydd(ion), cyhoeddwr, blwyddyn cyhoeddi, argraffiad, teitl y bennod neu ddetholiad, a rhifau'r tudalennau cyntaf ac olaf.

Os ydych chi angen digideiddio erthygl, dewiswch Erthygl ar gyfer y math o eitem ac ychwanegu I'w digideiddio yn y Nodyn i'r Llyfrgell.

 • Manylion angenrheidiol am erthygl: ISBN, teitl y cyfnodolyn, awdur(on) yr erthygl, teitl yr erthygl, blwyddyn, rhif a rhifyn y gyfrol, rhifau'r tudalennau cyntaf ac olaf.

 

Manteision - pam digideiddio?

Mae nifer o fanteision i ddigideiddio deunydd. O sicrhau bod deunydd ar gael yn fwy eang fel hyn...

 • gall pob myfyriwr ar y modiwl ddarllen yr eitem/au 24/7 - hyd yn oed os yw'r llyfrgell ar gau
 • gall myfyrwyr dysgu o bell a defnyddwyr oddi ar y campws fynd at yr eitemau pa le bynnag y maen nhw
 • mae llai o bwysau'n cael ei roi ar y stoc benthyca
 • ceir llai o drafferthion oherwydd eitemau coll
 • mae adnoddau'r llyfrgell yn darparu ar gyfer anghenion yn fwy effeithiol
 • Gallwn fod yn sicr ein bod yn cydymffurfio ag amodau trwydded sganio'r CLA - gallai torri amodau'r drwydded arwain at golli trwydded, cosbau a dirwyon
 • mae myfyrwyr yn cael eu hannog i ddarllen yn ehangach
 • mae deunydd sydd ar hyn o bryd ddim ond mewn print ar gael i fwy o fyfyrwyr

 

Rhagor o wybodaeth