Digideiddio

Golwg Gyffredinol

Mae Prifysgol Aberystwyth yn dal trwydded gan yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint (CLA), sy'n caniatáu i staff y llyfrgell ddigideiddio, neu sganio deunydd i ddibenion dysgu academaidd, yn amodol ar gael caniatâd deiliad yr hawlfraint, cyfyngiadau trwydded, a chronfeydd y ganolfan gostau. Ceir crynodeb o'r trwydded y fan yma.

Mae'r llyfrgell yn darparu'r gwasanaeth digideiddio trwy'r system rhestrau darllen ar-lein, Aspire. Gan weithio o fewn i reoliadau hawlfraint, gellir sganio penodau o lyfrau ac erthyglau o gyfnodolion a'u cysylltu'n uniongyrchol i'r rhestr ddarllen berthnasol yn Aspire. Mae'r gwasanaeth digideiddio yn defnyddio Storfa Cynnwys Digidol y CLA i sicrhau cydymffurfio â hawlfraint ac i ddarparu'r detholiadau a gafodd eu digideiddio ar ffurf dolenni y gall myfyrwyr eu defnyddio i agor dogfennau PDF.

Mae staff y llyfrgell yn sicrhau cydymffurfio trwy:

 • chwilio i weld a oes cyfyngiadau hawlfraint
 • creu detholiadau digidol proffesiynol a safonol
 • llwytho dolenni'n uniongyrchol i restr ddarllen y modiwl yn Aspire
 • cadw cofnodion ac adroddiadau fel y mae'r drwydded yn mynnu

Gwneud cais digideiddio

Gall unrhyw aelod o staff academaidd Prifysgol Aberystwyth sy'n dysgu modiwl ac wedi creu rhestr ddarllen yn Aspire (os oes angen rhestr ddarllen i'r modiwl dan sylw) ddefnyddio'r gwasanaeth. Mae'n wasanaeth am ddim i'n holl staff academaidd.

Os hoffech wneud cais i ddigideiddio pennod neu erthygl:

 • Ychwanegwch yr adnodd ar y rhestr ddarllen Aspire fel Pennod neu Erthygl
 • Cliciwch yr opsiwn Cais am Ddigideiddio o'r ddewislen wrth ymyl y darlleniad
 • Cwblhewch a chyflwynwch y ffurflen ar-lein fer 

Bydd staff y llyfrgell yn creu neu'n archebu copi digidol o'r bennod / erthygl wedi'i glirio gan hawlfraint a'i gysylltu'n uniongyrchol â'r eitem yn eich Rhestr Ddarllen ar Aspire. Os oes unrhyw gyfyngiadau hawlfraint, bydd staff y llyfrgell mewn cysylltiad i gynghori.

 

Manteision - pam digideiddio?

Mae nifer o fanteision i ddigideiddio deunydd. O sicrhau bod deunydd ar gael yn fwy eang fel hyn...

 • gall pob myfyriwr ar y modiwl ddarllen yr eitem/au 24/7 - hyd yn oed os yw'r llyfrgell ar gau
 • gall myfyrwyr dysgu o bell a defnyddwyr oddi ar y campws fynd at yr eitemau pa le bynnag y maen nhw
 • mae llai o bwysau'n cael ei roi ar y stoc benthyca
 • ceir llai o drafferthion oherwydd eitemau coll
 • mae adnoddau'r llyfrgell yn darparu ar gyfer anghenion yn fwy effeithiol
 • Gallwn fod yn sicr ein bod yn cydymffurfio ag amodau trwydded sganio'r CLA - gallai torri amodau'r drwydded arwain at golli trwydded, cosbau a dirwyon
 • mae myfyrwyr yn cael eu hannog i ddarllen yn ehangach
 • mae deunydd sydd ar hyn o bryd ddim ond mewn print ar gael i fwy o fyfyrwyr

 

Rhagor o wybodaeth