Digideiddio pennod

I ddefnyddio'r gwasanaeth hwn:

  • rhaid i chi fod yn aelod o staff cofrestredig, myfyriwr israddedig, ôl-raddedig a addysgir/TAR/ymchwil neu fyfyriwr Dysgu Gydol Oes ym Mhrifysgol Aberystwyth
  • rhaid i'r eitem(au) fod yn ein casgliad printiedig yn Llyfrgell Hugh Owen / Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol / Storfa Allanol
  • rhaid nad yw'r eitem(au) ar gael yn electronig trwy danysgrifiad llyfrgell ar Primo neu ar gael yn agored ar-lein
  • gallwch wneud cais am 1 bennod/10% o'r llyfr (pa un bynnag sydd fwyaf)
  • rhaid i chi lenwi a chyflwyno'r ffurflen isod

Bydd y ddogfen yn cael ei anfon yn uniongyrchol i'ch ebost Prifysgol.

Ar gyfer eitemau nad ydynt ar gael yn ein casgliadau electronig neu brint yn y Llyfrgell, cyflwynwch eich cais trwy'r Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau.

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael i gefnogi nodau academaidd y Brifysgol yn unig i Staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yn unol â thelerau ein trwydded hawlfraint.

Defnyddir y wybodaeth bersonol a ddarperir ar y ffurflen hon at ddibenion dogfennu’r cais atgynhyrchu hwn ac yn unol â rhwymedigaethau Prifysgol Aberystwyth o dan y ddeddfwriaeth diogelu data. Ceir rhagor o wybodaeth o: https://www.aber.ac.uk/cy/is/about/data-protection-information/

Cysylltwch â'r tîm Cysylltiadau Academaidd os oes gennych unrhyw gwestiynau: llyfrgellwyr@aber.ac.uk 

Hoffwn dderbyn un copi o'r canlynol, sy'n ofynnol at ddibenion ymchwil neu astudiaeth breifat:

Yr wyf yn datgan: