Cymorth Bellach

I gael rhagor o gymorth ar unrhyw agwedd sy'n ymwneud â sgiliau digidol, cysylltwch â'r Tîm Sgiliau Digidol drwy e-bost (digi@aber.ac.uk) neu ffoniwch (01970) 62 2511. 

Bydd aelod o’r tîm hefyd ar gael drwy gydol y tymor i gefnogi myfyrwyr a staff yn ein sesiynau galw heibio sgiliau digidol wythnosol, sy'n cymryd lle bob yn ail Ddydd Mawrth a Mercher (11:00-12:00) - gwybodaeth bellach a dyddiadau.

Gall myfyrwyr a staff hefyd gysylltu â'r Tîm Sgiliau Digidol i drefnu ymgynghoriad un-i-un.

Gweler hefyd: