Ystafell Grŵp 4

Mae Ystafell Grŵp 4 ar Lefel E y Llyfrgell Hugh Owen

Nifer o bobol

 • Mae yna le i uchafswm o 6 berson yn yr ystafell yma.
 • Mae golau addasadwy yn yr ystafell yma.
 • Mae yna ddesg y gellir ei chymhwyso yn yr ystafell yma.
 • Mae modd agor y drws i'r ystafell yma yn awtomatig drwy wasgu botwm.

 

Offer

 Mae’r ystafell yma yn cynnwys:

 • Cyfrifiadur
 • Sgrin Fawr sydd wedi ei gysylltu â’r cyfrifiadur
 • Bysellfwrdd a llygoden
 • Bwrdd a chadeiriau astudio
 • Bwrdd Gwyn yn cynnwys peniau a glanhawr
 • Socedi pŵer
 • Mae golau addasadwy yn yr ystafell yma
 • Mae yna ddesg y gellir ei chymhwyso yn yr ystafell yma

 

Hygyrchedd

 • Mae golau addasadwy yn yr ystafell yma.
 • Mae yna ddesg y gellir ei chymhwyso yn yr ystafell yma.
 • Mae modd agor y drws i'r ystafell yma yn awtomatig drwy wasgu botwm.
 • Mae'r ystafell yma ar lefel E y Llyfrgell Hugh Owen sydd gyda mynediad lifft
 • Ceir mynediad i'r lefel hon drwy'r drws hygyrch ar lefel E.  Gellir trefnu defnyddio'r Fynedfa Hygyrch ar lefel E Llyfrgell Hugh Owen trwy gysylltu â'r Gwasanaeth Hygyrchedd

 

Llogi

 • Myfyrwyr yn unig sydd yn gallu llogi'r ystafell yma. Er mwyn llogi'r ystafell, yma ewch i'r dudalen llogi
 • Gellir llogi am uchafswm o bedwar awr y dydd
 • Ni ellir defnyddwyr llogi fwy na unwaith y dydd
 • Gellir llogi hyd at wythnos o flaen llaw
 • Ni allwch archebu ystafell benodol, byddwch yn derbyn ystafell sydd ar gael ac sy'n cwrdd â'ch gofynion
 • Mae modd defnyddio'r opsiwn Cwrdd Nawr ar y ddyfais sydd tu allan yr ystafell os yw'r ystafell ar gael ar y pryd:

 

 • Gall defnyddwyr gweld pa ystafelloedd sydd yn rhydd i'w ddefnyddio drwy edrych ar y sgrin ymddangos sydd gyferbyn a'r ddesg ymholiad ar lefel D neu drwy edrych ar y calendr yn Webmail, mae cyfarwyddiadau ar gael ar ein FAQ.

 

 

Defnydd

Mae defnydd astudiaeth grŵp yn cael ei flaenoriaethu dros ddefnydd unigol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y defnydd o'r ystafelloedd hyn cysylltwch â Gwasanaethau Gwybodaeth.