Eiddo Coll

Oherwydd Covid-19, nid yw’n bosib i ni gasglu a storio eiddo coll. Mi fydd eitemau coll a ddarganfyddir yn Llyfrgell Hugh Owen yn cael ei adael ar fwrdd ar Lefel D i chi gasglu.