Newyddion Aspire

Nodweddion golygu newydd, teclyn Ychwanegu Adnodd yn gyflym a ffurflen 'Cais i Ddigido'

Bydd y gwelliannau hyn o fudd i staff sy’n creu neu ddiweddaru Rhestrau Darllen Aspire. Cofiwch Gyhoeddi eich rhestr ddarllen ar ôl gwneud unrhyw newidiadau.

1. O 7 Awst - Ffurflen 'Cais i Ddigido'

Gwneud cais i ddigido pennod neu erthygl er mwyn i’ch holl fyfyrwyr allu ei ddarllen/darllen ar-lein

 • Ychwanegwch y bennod neu'r erthygl i'ch rhestr ddarllen Aspire
 • Yn y Golygu'r ddewislen eitem i'r dde o'r teitl, cliciwch Gofyn am Ddigido. Bydd y ffurflen ar-lein sy'n agor yn cael ei llenwi'n awtomatig o'r bennod neu erthygl a ychwanegoch.
 • Ewch trwy'r camau a chyflwyno'r ffurflen

Bydd staff y llyfrgell yn caffael neu’n creu copi digidol, gyda chliriad hawlfraint, o’r bennod/erthygl a dolen i’r eitem yn y Rhestr Ddarllen Aspire, neu’n cysylltu â chi os oes unrhyw broblemau yn ymwneud â hawlfraint.

2. O 30 Gorffennaf - Nodweddion golygu newydd

Mae’r botwm Cyhoeddi ar gael ar dudalen y rhestr.

Mae ystod o nodweddion golygu rhestrau ar gael ar dudalen y rhestr, er enghraifft

 • Cliciwch ar y ddewislen (tair dot fertigol) drws nesaf i unrhyw eitem
  • Newydd: torri a gludo adran neu eitem i leoliad arall yn y rhestr
  • Ychwanegu adrannau / ychwanegu nodiadau i fyfyriwr neu’r llyfrgell
  • Ychwanegu nodiadau i’r rhestr – cliciwch ar Ychwanegu paragraff isod
 • Defnyddio’r botwm saeth ddeuben i symud eitem i fyny neu i lawr y rhestr
 • Cliciwch ar Ni osodwyd pwysigrwydd i ddewis neu newid i Hanfodol neu Darllen Pellach

3. O 30 Gorffennaf - Ychwanegu Adnodd: dull cyflym o ychwanegu llyfrau i’ch rhestr ddarllen Aspire

Ewch i’r rhestr ddarllen yr hoffech ychwanegu ati

 • Cliciwch ar Ychwanegu Adnodd
 • Chwiliwch yn ôl teitl, awdur neu ISBN
 • Dewiswch y llyfr – nodwch y gallwch weld pa rai sydd eisoes yn llyfrgelloedd Prifysgol Aberystwyth
 • Cliciwch ar y botwm + i ychwanegu’r llyfr at eich rhestr ddarllen
 • Cliciwch ar Ni osodwyd pwysigrwydd i ddewis Hanfodol neu Darllen Pellach