Gwneud Cais

Mae darllen a deall y wybodaeth isod hon yn ofalus yn golygu y dylai eich cais i Aberystwyth fod yn broses esmwyth.

Cyn i chi wneud cais

Mae darllen a deall y wybodaeth hon yn ofalus yn golygu y dylai eich cais i Aberystwyth fod yn broses llyfn.

Cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Graddedigion os oes gennych unrhyw gwestiynau am sut i gyflwyno eich cais neu am Gofynion Mynediad.

 

Gwybodaeth am Ddiogelu Data

Gwneud cais ar-lein

Mae gwneud cais ar-lein am le ar raglen gradd uwchraddedig yn ffordd gyflym a hwylus o ddarparu’r holl wybodaeth sydd ei hangen ar ein staff derbyn er mwyn ystyried eich cais. Gallwch ddefnyddio'r Porth Derbyn Graddedigion ar gyfer ceisiadau graddau Ymchwil a'r rhan fwyaf o’r graddau meistr a ddysgir, y tystysgrifau a’r diplomau uwchraddedig a’r cyrsiau proffesiynol yn Aberystwyth, hyd yn oed os ydych yn gwneud cais i astudio ar sail amser llawn, rhan-amser neu o bell. Mi fydd rhaid cyflwyno eich dogfennau fel ffeiliau PDF pan yn gwneud eich cais ar-lein neu os yn gyflwyno drwy e-bost ar ôl hynny.

Rhestrir ein rhaglenni uwchraddedig ar ein tudalennau Cyrsiau. Os na allwch ddod o hyd i'ch cwrs yno, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Uwchraddedigion. Mae nifer o gyrsiau 'rydym yn ymdrin â hwy na chaiff eu rhestru ar ein tudalennau Cyrsiau. Fodd bynnag, gallwch barhau i ddefnyddio'r Porth Cais Ar-lein i wneud cais am y canlynol:

 

Enw'r cwrsCôd y cwrsNodiadau
BSc Information & Library Studies (Dysgu o Bell) P110D 

Gwelir y tudalen Cwrs

Defnyddiwch y Porth Cais Ar-lein. Peidiwch â gwneud cais trwy UCAS. 

Cyrsiau Byr (Dysgu o Bell) mewn Rheolaeth Gwybodaeth, Llyfrgelloedd ac Archifau

Modiwlau Uwchraddedig: P194D

Modiwlau Is-raddedig: P110D 

Ceir detholiad o fodiwliauAr gyfer y modiwl uwchraddedig, rhowch NQPG ar gyfer cymhwyster yn y cais ar-lein. Ar gyfer modiwlau is-raddedig, rhowch NQUG

Rhaglen DProf

Busnes a Rheolaeth: N1221

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (gan gynnwys Gwyddor Chwaraeon): C1221

Cyfrifiadureg: G1221

Gwleidyddiaeth Ryngwladol: L1221

Y Gyfraith: M1221

Rheolaeth Gwybodaeth/Archifau: P1221

Addysg: x1221

 

Gwybodaeth am y rhaglen


Dewiswch DProf fel y cymhwyster wrth wneud cais ar y porth cais ar-lein. Mae Côd y Cwrs yn dibynnu ar y maes yr hoffech ei ymchwilio yn ystod elfen ymchwil y rhaglen DProf. Gellir ehangu ein rhestr gyfredol i feysydd eraill.
 

 

O ran cyrsiau Hyfforddi Athrawon, defnyddiwch system ar-lein UCAS TT

Gwneud cais am cyrsiau hyforddi Athrawon (TAR)

I wneud cais am gyrsiau hyforddi Athrawon sef TAR, bydd angen i bob ymgeiswyr cwblhau y cais trwy system UCAS. Ewch i wefan UCAS am fwy o wybodaeth. 

Gwneud cais oddi ar-lein

Noder, oherwydd y cyfyngiadau COVID-19 presennol, fod tîm y Swyddfa Derbyniadau i Raddedigion yn parhau i weithio gartref.  Felly, cyflwynwch ddogfennau i ni drwy e-bost yn hytrach na thrwy'r post.

Os hoffech wneud cais drwy’r post neu’r e-bost, neu os ydych am wneud cais am raglen lle mae’n rhaid i chi wneud cais oddi ar-lein, darllenwch y canllawiau isod. Os ydych yn cyflwyno drwy e-bost, atodwch dogfennau fel ffeiliau pdf ar wahân.

Gwneud cais ar bapur (drwy'r post neu e-bost)

 

Noder bod ceisiadau am swyddi Hyfforddi Athrawon TAR yn cael eu gwneud trwy wefan Hyfforddiant Athrawon UCAS.

Ar ôl cyflwyno eich cais

Unwaith y bydd eich cais wedi'i brosesu, byddwch yn derbyn e-bost o gadarnhad. Os ydych wedi gwneud cais ar-lein, byddwch hefyd yn derbyn cydnabyddiaeth drwy e-bost.

Cwestiynau Cyffredin ynghylch sut mae gwneud cais

Cwestiynau Cyffredinol

Cwestiynau Cyffredin am Raglenni a Ddysgir trwy Gwrs

Cwestiynau Cyffredin am Ymchwil

Cwestiynau Cyffredin am Ffioedd