Hugh Owen, A12

What3Words - awduron.gwenoliaid.hirgrwn 

Mae A12 wedi’i lleoli ar Lawr A estyniad adeilad Hugh Owen ar gampws Penglais, yn agos i brif fynedfa’r Brifysgol, gyferbyn â Phenbryn a TaMed Da (mapiau o'r Brifysgol).

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn. 
View from back left
View from back right
View from front right
View from front left

Manylebau

Nifer y seddi: 347

Math o ystafell: darlithfa – seddi ar ogwydd

Maint yr ystafell: 310 m² (18m hyd x 5.5m lled)

Dim ffenestri

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Clywed: system dolen anwytho

Cyfarwyddiadau

Ewch i mewn i Lawr A estyniad Hugh Owen. Mae A12 wedi’i lleoli ar ochr dde’r cyntedd.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

Microffon gwddf

1 taflunydd data

2 bwrdd gwyn

Camera fideo PTZ HD

Canllaw Ystafelloedd Addysgu

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi datblygu’r canllaw hwn ynghylch defnyddio cyfarpar addysgu safonol yn yr ystafelloedd addysgu canolog – dilynwch y ddolen i lawrlwytho’r ffeil Microsoft Word: Canllawiau Ystafelloedd Dysgu 2023-24