Hugh Owen, A12

Mae A12 wedi’i lleoli ar Lawr A estyniad adeilad Hugh Owen ar gampws Penglais, yn agos i brif fynedfa’r Brifysgol, gyferbyn â Phenbryn a TaMed Da.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn. 

Manylebau

Nifer y seddi: 37 (347 yn flaenorol)

Math o ystafell: darlithfa

Maint yr ystafell: 310 m² (18m hyd x 5.5m lled)

Dim ffenestri

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Clywed: system dolen anwytho

Cyfarwyddiadau

Ewch i mewn i Lawr A estyniad Hugh Owen. Mae A12 wedi’i lleoli ar ochr dde’r cyntedd.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

Microffon gwddf

1 taflunydd data

2 bwrdd gwyn

Camera fideo PTZ HD