Hugh Owen, A14

Mae A14 wedi’i lleoli ar Lawr A estyniad adeilad Hugh Owen ar gampws Penglais, yn agos i brif fynedfa’r Brifysgol, gyferbyn â Phenbryn a TaMed Da.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 10 (82 yn flaenorol)

Math o ystafell: darlithfa

Maint yr ystafell: 104 m² (10.5m hyd x 10m lled)

Llenni blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Clywed: system dolen anwytho

Cyfarwyddiadau

Ewch i mewn i Lawr A trwy’r fynedfa ar y chwith. Mae A14 wedi’i lleoli ym mhen pellaf y dramwyfa ar ochr chwith y cyntedd.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

Microffon gwddf

2 taflunydd data

1 bwrdd gwyn