Hugh Owen, A14

What3Words - arnynt.ymwelaf.ymholwyd 

Mae A14 wedi’i lleoli ar Lawr A estyniad adeilad Hugh Owen ar gampws Penglais, yn agos i brif fynedfa’r Brifysgol, gyferbyn â Phenbryn a TaMed Da (mapiau o'r Brifysgol).

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 82

Math o ystafell: darlithfa – seddi ar ogwydd

Maint yr ystafell: 104 m² (10.5m hyd x 10m lled)

Llenni blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Clywed: system dolen anwytho

Cyfarwyddiadau

Ewch i mewn i Lawr A trwy’r fynedfa ar y chwith. Mae A14 wedi’i lleoli ym mhen pellaf y dramwyfa ar ochr chwith y cyntedd.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

Microffon gwddf

2 taflunydd data

1 bwrdd gwyn

Canllaw Ystafelloedd Addysgu

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi datblygu’r canllaw hwn ynghylch defnyddio cyfarpar addysgu safonol yn yr ystafelloedd addysgu canolog – dilynwch y ddolen i lawrlwytho’r ffeil Microsoft Word: Canllawiau Ystafelloedd Dysgu 2023-24