Hugh Owen, C66

What3Words - dwyochrol.bylchog.moelni 

Mae C66 wedi’i lleoli yn estyniad adeilad Hugh Owen ar gampws Penglais, yn agos i brif fynedfa’r brifysgol, gyferbyn â Phenbryn a TaMed Da (mapiau o'r Brifysgol).

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 27

Math o ystafell: ystafell gyfrifiaduron

Maint yr ystafell: 58 m² (13m hyd x 4.5m lled)

Bleinds blacow

Hygyrchedd

Symudedd: agen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP)*

Clywed: system Cymorth Clyw Isgoch (Pa gymorth clywed sydd ar gael yn yr ystafelloedd addysgu?)

*Cynghorir defnyddwyr sydd â phryderon yn ymwneud â symudedd i drefnu Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) gyda’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (hse.office@aber.ac.uk), gan nad oes llwybr gwastad i fynd i mewn ac allan o’r ystafell hon.

Cyfarwyddiadau

Ewch i mewn trwy brif fynedfa estyniad adeilad Hugh Owen ac mae C66 ar dop y grisiau ar y chwith.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

1 uned arddangos weledol

1 bwrdd gwyn

Canllaw Ystafelloedd Addysgu

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi datblygu’r canllaw hwn ynghylch defnyddio cyfarpar addysgu safonol yn yr ystafelloedd addysgu canolog – dilynwch y ddolen i lawrlwytho’r ffeil Microsoft Word: Canllawiau Ystafelloedd Dysgu 2023-24