Hugh Owen, C66

Mae C66 wedi’i lleoli yn estyniad adeilad Hugh Owen ar gampws Penglais, yn agos i brif fynedfa’r brifysgol, gyferbyn â Phenbryn a TaMed Da.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 6 (27 yn flaenorol)

Math o ystafell: ystafell gyfrifiaduron

Maint yr ystafell: 58 m² (13m hyd x 4.5m lled)

Bleinds blacow

Hygyrchedd

Symudedd: agen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP)*

*Cynghorir defnyddwyr sydd â phryderon yn ymwneud â symudedd i drefnu Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) gyda’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (hse.office@aber.ac.uk), gan nad oes llwybr gwastad i fynd i mewn ac allan o’r ystafell hon.

Cyfarwyddiadau

Ewch i mewn trwy brif fynedfa estyniad adeilad Hugh Owen ac mae C66 ar dop y grisiau ar y chwith.

Offer

Cyfrifiadur safonol ()

Peiriant Sympodium

Meddalwedd Panopto i recordio darlithoedd

Microffon

Seinyddion

1 taflunydd data

Ffôn mewnol

1 bwrdd gwyn