Hugh Owen, C22

What3Words - murlun.bwydwn.priodol 

Mae C22 wedi’i lleoli ar Lawr C yn ochr ddeheuol adeilad Hugh Owen ar gampws Penglais (mapiau o'r Brifysgol).

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 180

Math o ystafell: darlithfa – seddi ar ogwydd

Maint yr ystafell: 140 m² (10m hyd x 14m lled)

Dim ffenestri

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Clywed: system dolen anwytho

Cyfarwyddiadau

O Lyfrgell Hugh Owen, cymerwch y ffordd allanol heibio i fynedfa Llawr D adeilad Hugh Owen. Ewch i lawr y grisiau allanol at fynedfa ochr Llawr C, ac mae C22 ar y chwith.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

1 taflunydd data

1 bwrdd gwyn

Canllaw Ystafelloedd Addysgu

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi datblygu’r canllaw hwn ynghylch defnyddio cyfarpar addysgu safonol yn yr ystafelloedd addysgu canolog – dilynwch y ddolen i lawrlwytho’r ffeil Microsoft Word: Canllawiau Ystafelloedd Dysgu 2023-24