Hugh Owen, C22

Mae C22 wedi’i lleoli ar Lawr C yn ochr ddeheuol adeilad Hugh Owen ar gampws Penglais.

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 176

Math o ystafell: darlithfa

Maint yr ystafell: 140 m² (10m hyd x 14m lled)

Dim ffenestri

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Clywed: system dolen anwytho

Cyfarwyddiadau

O Lyfrgell Hugh Owen, cymerwch y ffordd allanol heibio i fynedfa Llawr D adeilad Hugh Owen. Ewch i lawr y grisiau allanol at fynedfa ochr Llawr C, ac mae C22 ar y chwith.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

1 taflunydd data

1 bwrdd gwyn