Hugh Owen, C48

Mae C48 wedi’i lleoli ar Lawr C adeilad Hugh Owen ar gampws Penglais ger Llyfrgell Hugh Owen.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 7 (22 yn flaenorol)

Math o ystafell: ystafell darlithfa

Maint yr ystafell: 58 m² (7m hyd x 5m lled)

Llenni blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: agen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP)*

Clywed: system dolen anwytho

*Cynghorir defnyddwyr sydd â phryderon yn ymwneud â symudedd i drefnu Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) gyda’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (hse.office@aber.ac.uk), gan nad oes llwybr gwastad i fynd i mewn ac allan o’r ystafell hon.

Cyfarwyddiadau

Ewch i mewn i adeilad Hugh Owen drwy’r fynedfa ar Lawr D, ger prif ddrysau llyfrgell Hugh Owen. Dilynwch y coridor sy’n mynd yn syth ymlaen o’r fynedfa hon a dringwch y grisiau i Lawr C. Ar Lawr C, parhewch ar hyd y coridor hwn ac mae C48 wedi’i lleoli ar y dde.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

1 taflunydd data

2 bwrdd gwyn