Hugh Owen, D59

Mae D59 wedi’i lleoli ar Lawr D adeilad Hugh Owen ar gampws Penglais ger llyfrgell Hugh Owen.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 8 (22 yn flaenorol)

Math o ystafell: ystafell darlithfa

Maint yr ystafell: 35 m² (7m hyd x 5m lled)

Llenni blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Clywed: system dolen anwytho

Cyfarwyddiadau

Mae’r fynedfa i Lawr D i’r chwith i Lyfrgell Hugh Owen. Dilynwch y coridor sy’n mynd yn syth ymlaen o fynedfa Llawr D. Mae D59 wedi’i lleoli ar ochr dde’r coridor hwn.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

1 taflunydd data

5 bwrdd gwyn