Hugh Owen, A9

What3Words - canolig.andros.beirniadu 

Mae A9 wedi’i lleoli ar Lawr A yn ochr ogleddol adeilad Hugh Owen ar gampws Penglais. Mae’r ystafell hon yn agos i brif fynedfa’r Brifysgol, gyferbyn â Phenbryn a TaMed Da (mapiau o'r Brifysgol).

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

 

Manylebau

Nifer y seddi: 12

Math o ystafell: triongl Reuleaux

Maint yr ystafell: 32 m² (6m hyd x 5.5m lled)

Llenni blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Clywed: system dolen anwytho

Cyfarwyddiadau

Ewch i mewn i Lawr A yn ochr ogleddol adeilad Hugh Owen trwy’r drws awtomatig. Mae A9 wedi’i lleoli ar ochr dde’r coridor sydd yn union o’ch blaen ar y llawr daear.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

1 taflunydd data

5 bwrdd gwyn

Canllaw Ystafelloedd Addysgu

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi datblygu’r canllaw hwn ynghylch defnyddio cyfarpar addysgu safonol yn yr ystafelloedd addysgu canolog – dilynwch y ddolen i lawrlwytho’r ffeil Microsoft Word: Canllawiau Ystafelloedd Dysgu 2023-24