Hugh Owen, A9

Mae A9 wedi’i lleoli ar Lawr A yn ochr ogleddol adeilad Hugh Owen ar gampws Penglais. Mae’r ystafell hon yn agos i brif fynedfa’r Brifysgol, gyferbyn â Phenbryn a TaMed Da.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 6 (12 yn flaenorol)

Math o ystafell: triongl Reuleaux

Maint yr ystafell: 32 m² (6m hyd x 5.5m lled)

Llenni blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Clywed: system dolen anwytho

Cyfarwyddiadau

Ewch i mewn i Lawr A yn ochr ogleddol adeilad Hugh Owen trwy’r drws awtomatig. Mae A9 wedi’i lleoli ar ochr dde’r coridor sydd yn union o’ch blaen ar y llawr daear.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

1 taflunydd data

5 bwrdd gwyn