Hugh Owen, D5

Mae D5 wedi’i lleoli ar Lawr D adeilad Hugh Owen ar gampws Penglais ger llyfrgell Hugh Owen (mapiau o'r Brifysgol).

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 72

Math o ystafell: darlithfa – seddi ar ogwydd

Maint yr ystafell: 139 m² (11m hyd x 13m lled)

Llenni blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Clywed: system dolen anwytho

Cyfarwyddiadau

Mae’r fynedfa i Lawr D i’r chwith i lyfrgell Hugh Owen. Dilynwch y coridor sy’n mynd yn syth ymlaen o fynedfa Llawr D. Mae D5 wedi’i lleoli ar hyd coridor bach sy’n cysylltu â’r prif goridor ar y dde.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

Microffon gwddf

2 taflunydd data

3 bwrdd gwyn

Canllaw Ystafelloedd Addysgu

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi datblygu’r canllaw hwn ynghylch defnyddio cyfarpar addysgu safonol yn yr ystafelloedd addysgu canolog – dilynwch y ddolen i lawrlwytho’r ffeil Microsoft Word: Canllaw Ystafelloedd Addysgu 2021-22