Hugh Owen, D5

What3Words - estron.batio.llysieuwr 

Mae D5 wedi’i lleoli ar Lawr D adeilad Hugh Owen ar gampws Penglais ger llyfrgell Hugh Owen (mapiau o'r Brifysgol).

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 72

Math o ystafell: darlithfa – seddi ar ogwydd

Maint yr ystafell: 139 m² (11m hyd x 13m lled)

Llenni blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: agen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP)*

Clywed: system Cymorth Clyw Isgoch (Pa gymorth clywed sydd ar gael yn yr ystafelloedd addysgu?)

*Cynghorir defnyddwyr sydd â phryderon yn ymwneud â symudedd i drefnu Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) gyda’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (hse.office@aber.ac.uk), gan nad oes llwybr gwastad i fynd i mewn ac allan o’r ystafell hon.

Cyfarwyddiadau

Mae’r fynedfa i Lawr D i’r chwith i lyfrgell Hugh Owen. Dilynwch y coridor sy’n mynd yn syth ymlaen o fynedfa Llawr D. Mae D5 wedi’i lleoli ar hyd coridor bach sy’n cysylltu â’r prif goridor ar y dde.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

Microffon gwddf

2 taflunydd data

3 bwrdd gwyn

Canllaw Ystafelloedd Addysgu

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi datblygu’r canllaw hwn ynghylch defnyddio cyfarpar addysgu safonol yn yr ystafelloedd addysgu canolog – dilynwch y ddolen i lawrlwytho’r ffeil Microsoft Word: Canllawiau Ystafelloedd Dysgu 2023-24