Hugh Owen, C4

Mae C4 wedi’i lleoli ar Lawr C adeilad Hugh Owen ar gampws Penglais ger Llyfrgell Hugh Owen.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 19 (70 yn flaenorol)

Math o ystafell: ystafell darlithfa

Maint yr ystafell: 100 m² (10m hyd x 10m lled)

Llenni blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: agen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP)*

Clywed: system dolen anwytho

*Cynghorir defnyddwyr sydd â phryderon yn ymwneud â symudedd i drefnu Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) gyda’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (hse.office@aber.ac.uk), gan nad oes llwybr gwastad i fynd i mewn ac allan o’r ystafell hon.

Cyfarwyddiadau

O’r fynedfa i Lawr D, dilynwch y coridor sy’n mynd yn syth ymlaen, a dringwch y grisiau cyntaf ar y dde i Lawr C. Ar ôl ichi gyrraedd C6, trowch i’r dde ar hyd y coridor byr cyfagos ac mae C4 wedi’i lleoli ym mhen pellaf y coridor hwn.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

Microffon gwddf

2 taflunydd data

3 bwrdd gwyn