Hugh Owen, C4

What3Words - estron.batio.llysieuwr 

Mae C4 wedi’i lleoli ar Lawr C adeilad Hugh Owen ar gampws Penglais ger Llyfrgell Hugh Owen (mapiau o'r Brifysgol).

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 70

Math o ystafell: darlithfa

Maint yr ystafell: 100 m² (10m hyd x 10m lled)

Llenni blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: agen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP)*

Clywed: system Dolen Anwytho Cymorth Clyw (Pa gymorth clywed sydd ar gael yn yr ystafelloedd addysgu?)

*Cynghorir defnyddwyr sydd â phryderon yn ymwneud â symudedd i drefnu Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) gyda’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (hse.office@aber.ac.uk), gan nad oes llwybr gwastad i fynd i mewn ac allan o’r ystafell hon.

Cyfarwyddiadau

O’r fynedfa i Lawr D, dilynwch y coridor sy’n mynd yn syth ymlaen, a dringwch y grisiau cyntaf ar y dde i Lawr C. Ar ôl ichi gyrraedd C6, trowch i’r dde ar hyd y coridor byr cyfagos ac mae C4 wedi’i lleoli ym mhen pellaf y coridor hwn.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

Microffon gwddf

2 taflunydd data

3 bwrdd gwyn

Canllaw Ystafelloedd Addysgu

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi datblygu’r canllaw hwn ynghylch defnyddio cyfarpar addysgu safonol yn yr ystafelloedd addysgu canolog – dilynwch y ddolen i lawrlwytho’r ffeil Microsoft Word: Canllawiau Ystafelloedd Dysgu 2023-24