Hugh Owen, C43

What3Words - taith.gyriant.golchodd 

Mae C43 wedi’i lleoli ar Lawr C adeilad Hugh Owen ar gampws Penglais (mapiau o'r Brifysgol).

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 24

Math o ystafell: triongl Reuleaux

Maint yr ystafell: 58 m² (9m hyd x 5.5m lled)

Llenni blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: agen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP)*

Clywed: system Dolen Anwytho Cymorth Clyw (Pa gymorth clywed sydd ar gael yn yr ystafelloedd addysgu?)

*Cynghorir defnyddwyr sydd â phryderon yn ymwneud â symudedd i drefnu Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) gyda’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (hse.office@aber.ac.uk), gan nad oes llwybr gwastad i fynd i mewn ac allan o’r ystafell hon.

Cyfarwyddiadau

Ewch i mewn i adeilad Hugh Owen trwy’r fynedfa ar Lawr D, ger prif ddrysau llyfrgell Hugh Owen. Dilynwch y coridor sy’n mynd yn syth ymlaen o’r fynedfa hon a dringwch y grisiau cyntaf ar y dde i Lawr C. Ar Lawr C, ewch ar hyd y coridor heibio C6. Mae C43 wedi’i lleoli ymhellach i lawr y coridor hwn ar y dde.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

1 taflunydd data

1 uned arddangos weledol

6 bwrdd gwyn

Canllaw Ystafelloedd Addysgu

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi datblygu’r canllaw hwn ynghylch defnyddio cyfarpar addysgu safonol yn yr ystafelloedd addysgu canolog – dilynwch y ddolen i lawrlwytho’r ffeil Microsoft Word: Canllawiau Ystafelloedd Dysgu 2023-24