Hugh Owen, C43

Mae C43 wedi’i lleoli ar Lawr C adeilad Hugh Owen ar gampws Penglais.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 14 (24 yn flaenorol)

Math o ystafell: triongl Reuleaux

Maint yr ystafell: 58 m² (9m hyd x 5.5m lled)

Llenni blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: agen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP)*

Clywed: system dolen anwytho

*Cynghorir defnyddwyr sydd â phryderon yn ymwneud â symudedd i drefnu Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) gyda’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (hse.office@aber.ac.uk), gan nad oes llwybr gwastad i fynd i mewn ac allan o’r ystafell hon.

Cyfarwyddiadau

Ewch i mewn i adeilad Hugh Owen trwy’r fynedfa ar Lawr D, ger prif ddrysau llyfrgell Hugh Owen. Dilynwch y coridor sy’n mynd yn syth ymlaen o’r fynedfa hon a dringwch y grisiau cyntaf ar y dde i Lawr C. Ar Lawr C, ewch ar hyd y coridor heibio C6. Mae C43 wedi’i lleoli ymhellach i lawr y coridor hwn ar y dde.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

1 taflunydd data

1 uned arddangos weledol

6 bwrdd gwyn