Hugh Owen, B21b

Mae B21b wedi’i lleoli ar Lawr B yng nghanol adeilad Hugh Owen ar gampws Penglais.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 6 (18 yn flaenorol)

Math o ystafell: ystafell darlithfa

Maint yr ystafell: 30 m² (6m hyd x 5m lled)

Llenni blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: agen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP)*

Clywed: system dolen anwytho

*Cynghorir defnyddwyr sydd â phryderon yn ymwneud â symudedd i drefnu Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) gyda’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (hse.office@aber.ac.uk), gan nad oes llwybr gwastad i fynd i mewn ac allan o’r ystafell hon.

Cyfarwyddiadau

Ewch i mewn trwy’r fynedfa i Lawr B sy’n wynebu’r gogledd ac mae B21b ar y coridor ar y dde.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

1 taflunydd data

5 bwrdd gwyn