Hugh Owen, D54

Mae D54 wedi’i lleoli ar Lawr D adeilad Hugh Owen ar gampws Penglais ger llyfrgell Hugh Owen.

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 40

Math o ystafell: ystafell darlithfa

Maint yr ystafell: 57.5 m² (11.5m hyd x 5m lled)

Llenni blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Clywed: system dolen anwytho

Cyfarwyddiadau

Mae’r fynedfa i Lawr D i’r chwith i lyfrgell Hugh Owen. Dilynwch y coridor sy’n mynd yn syth ymlaen o fynedfa Llawr D. Mae D54 wedi’i lleoli ar ochr dde’r coridor hwn, ger yr adran Ieithoedd Ewropeaidd.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

1 taflunydd data

5 bwrdd gwyn