Hugh Owen, B21a

What3Words - busneslyd.darllenwn.trugarog 

Mae B21a wedi’i lleoli ar Lawr B yng nghanol adeilad Hugh Owen ar gampws Penglais (mapiau o'r Brifysgol).

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 18

Math o ystafell: ystafell seminar

Maint yr ystafell: 30 m² (6m hyd x 5m lled)

Llenni blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Clywed: system Cymorth Clyw Isgoch (Pa gymorth clywed sydd ar gael yn yr ystafelloedd addysgu?)

Cyfarwyddiadau

Ewch i mewn i Lawr B trwy’r fynedfa sy’n wynebu’r gogledd; mae ystafell B21a ar y coridor ar eich ochr dde.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

1 taflunydd data

5 bwrdd gwyn

Canllaw Ystafelloedd Addysgu

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi datblygu’r canllaw hwn ynghylch defnyddio cyfarpar addysgu safonol yn yr ystafelloedd addysgu canolog – dilynwch y ddolen i lawrlwytho’r ffeil Microsoft Word: Canllawiau Ystafelloedd Dysgu 2023-24