Hugh Owen, B21a

Mae B21a wedi’i lleoli ar Lawr B yng nghanol adeilad Hugh Owen ar gampws Penglais.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 7 (18 yn flaenorol)

Math o ystafell: ystafell darlithfa

Maint yr ystafell: 30 m² (6m hyd x 5m lled)

Llenni blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Clywed: system dolen anwytho

Cyfarwyddiadau

Ewch i mewn i Lawr B trwy’r fynedfa sy’n wynebu’r gogledd; mae ystafell B21a ar y coridor ar eich ochr dde.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

1 taflunydd data

5 bwrdd gwyn