Y Gronfa Ddata Cyrsiau

Mae’r Brifysgol yn defnyddio system cronfa ddata bwrpasol i gyrsiau i ddarparu gwybodaeth am gyrsiau i ddarpar fyfyrwyr. Mae staff yn gallu golygu gwybodaeth y cwrs sydd i’w gweld ar ein tudalennau cyrsiau. Gall yr holl ddefnyddwyr gyflwyno golygiadau i’w cymeradwyo. Y Rheolwr Cynnwys Ar-lein sy’n gyfrifol am gymeradwyo’n derfynol a chyhoeddi unrhyw newidiadau.

Rhagor o Wybodaeth