Y Casgliad Celtaidd

Mae’r Casgliad Celtaidd yn dwyn ynghyd ddeunyddiau sy’n ymwneud â Llydaw, Cernyw, Ynys Manaw, Iwerddon, Yr Alban a Chymru, ac yn cynnwys oddeutu 25,000 o lyfrau. Er bod y casgliad yn cynnwys deunyddiau ar bob pwnc sy’n ymwneud â’r gwledydd Celtaidd, hanes a llenyddiaeth yw’r ddwy gyfres fwyaf a geir yn y casgliad. Lleolir y casgliad yn Llyfrgell Hugh Owen ar Lefel F. Mae’r rhagddodiad CELT wedi’i nodi ar feingefn y rhan fwyaf o’r eitemau yn y casgliad, ac eithrio dosbarthiadau DA (Hanes) a PB (Iaith a Llenyddiaeth). Gellir dod o hyd iddynt i gyd drwy Primo.

Dosbarthu a threfnu deunyddiau print 

Caiff deunyddiau eu dosbarthu gan ddefnyddio system Ddosbarthu Llyfrgell y Gyngres. Mae’r canlynol yn orolwg cyffredinol o rifau dosbarth y Casgliad Celtaidd:

Dosbarthu a threfnu deunyddiau print  

Caiff deunyddiau eu dosbarthu gan ddefnyddio system Ddosbarthu Llyfrgell y Gyngres. Mae’r canlynol yn orolwg cyffredinol o rifau dosbarth y Casgliad Celtaidd:

B Crefydd
C

Gwyddorau Cynorthwyol Hanes
CB2006 - Hil a Diwylliant Celtiadd

D Hanes
DA670.C78 – 670 - Cernyw
DA700 – 745 - Cymru
DA750 – 890 - Yr Alban
DA900 – 995 - Iwerddon
DC611.B841 – 611.B9173 - Llydaw
E Hanes
E184.I6 - Gwyddelod yn Unol Daleithiau America.
E184.S3 - Albanwyr yn Unol Daleithiau America
E184.W4 - – Cymru yn Unol Daleithiau America
F Hanes
F1035 - Celtiaid yng Nghanada
F2936 - Cymry yn Y Wladfa
G Daearyddiaeth/ Anthropoleg
H Gwyddorau Cymdeithasol
J Gwyddorau Gwleidyddol
K Cyfraith
L Addysg
M Cerddoriaeth
N Celfyddydau Cain
PA Astudiaethau Clasurol
PB

Ieithoedd Celtiadd a'u Llenyddiaeth
PB1001-1100 - Cyffredinol
PB1001-1100 - Goedeleg
PB1201-1449 - Gwyddeleg
PB 1501-1709 - Gaeleg
PB1801-1867 – Manaweg
PB1950 – Picteg
PB2001-2060 - Brythoneg
PB2101-2499 - Cymraeg
PB2501-2621 - Cernyweg
PB2801-2970 – Llydaweg, Ieithoedd Celtaidd Cyfandirol

Q Gwyddoniaeth
R Meddygaeth
T Technoleg
U-V Gwyddorau Milwrol a Morwrol
Z Llyfryddiaeth

 

Y llyfrgellydd pwnc sydd yng ngofal y Casgliad Celtaidd yw:

 

Lloyd Roderick
Cwrdd â'ch llyfrgellydd
(01970 62) 1847
glr9@aber.ac.uk