Adnoddau TAR

Mae'r casgliad TAR yn cynnwys adnoddau addysgu y gall pob myfyriwr ei defnyddio. Gellir adnabod eitemau o fewn y casgliad hwn drwy fand gwyrdd ar eu hasgwrn cefn.

Pan fo myfyrwyr TAR ar y campws (yn Medi/Hydref ac Ionawr), dim ond myfyrwyr TAR gall benthyca eitemau o fewn y casgliad hwn ac ni ellir defnyddwyr eraill eu benthyca. Yn ystod y cyfnod hwn, gall myfyrwyr TAR fenthyca eitemau o'r casgliad TAR am gyfnod o bythefnos.

Pan fydd myfyrwyr TAR ar eu lleoliad addysgu, gallant fenthyca eitemau o'r casgliad TAR trwy ystod gyfan o'u lleoliad. Dim ond llyfrau o'r casgliad hwn (a nodwyd gan fand gwyrdd ar yr asgwrn cefn) sydd â'r cyfnod benthyciad estynedig hwn. Yn ystod yr amser hwn, gall pob myfyriwr arall hefyd fenthyca eitemau o'r casgliad TAR.

Mae'r holl eitemau yn y casgliad TAR yn cael eu hychwanegu at Primo - Catalog y Llyfrgell ac maent wedi'u lleoli yn Llyfrgell Hugh Owen.

Gall myfyrwyr TAR hefyd fenthyg eitemau sydd ddim yn y casgliad TAR yn ystod a thu allan i'w lleoliad. Mae unrhyw eitemau y tu allan i'r casgliad TAR a fenthycwyd yn ddarostyngedig i'r cyfnodau benthyciad arferol a rhaid dychwelyd y rhain os bydd defnyddiwr arall wedi gofyn amdanynt neu os ydynt wedi cyrraedd eu cyfnod benthyciad uchaf o 6 mis.

Byddwch yn cael eich e-bostio i'ch hysbysu pryd mae angen dychwelyd eich eitemau felly edrychwch ar eich cyfrif e-bost yn rheolaidd.