Proffiliau graddedigion

Bydd gradd o Ysgol Fusnes Aberystwyth yn darparu mynediad i amrywiaeth o yrfaoedd ac opsiynau ar gyfer astudiaethau pellach.

Cewch ganfod ble mae rhai o'n graddedigion diweddar erbyn hyn drwy ddarllen isod am eu profiadau o astudio gyda ni.

Graddedigion Busnes a Rheolaeth

 

 

 

 

Graddedigion Cyfrifeg a Chyllid

 

 

 

 

 

Graddedigion Economeg

 

 

 

 

Graddedigion Marchnata

 

 

 

 

 

 

 

Graddedigion Twristiaeth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graddedigion Twristiaeth