Cymorth

Os ydych chi’n cael unrhyw broblemau yn eich ystafell neu fflat, e.e. rydych wedi cloi’ch hun allan, nid ydych yn teimlo’n dda, mae angen atgyweirio rhywbeth, neu fod gennych broblem â chymydog, mae gennym staff ar gael 24 awr y dydd i’ch helpu.

Y Swyddfa Llety

Mae'r Tîm Preswylfeydd yn gyfrifol am yr holl Bresylfeydd a gallwch gysylltu â ni drwy'r ffyrdd canlynol:

Ffôn: 01970 622900 - Llinell Gymorth 24/7 Bywyd Campws.

Ffôn: 01970 622984 yn ystod oriau swyddfa (08.30yb - 6.00yp, dydd Llun i ddydd Gwener).

E-bost: llety@aber.ac.uk.

Yn bersonol: Ewch i’r Swyddfa Llety, Y Sgubor, Fferm Penglais (Ar agor rhwng 08.30yb a 6.00yp o ddydd Llun i ddydd Gwener).

Porthorion

Y tu allan i’r oriau swyddfa gallwch gysylltu â’n porthorion cyfeillgar drwy’r ffyrdd canlynol:

Ffôn: 01970 622900 – Llinell Gymorth 24/7 Bywyd Campws.

Yn bersonol: Mae’r Porthorion wedi’u lleoli yn Nerbynfa Campws Penglais.

Y Gwasanaethau Brys

Os byddwch chi angen Ambiwlans, yr Heddlu, y Frigâd Dân neu Wylwyr y Glannau dylech ffonio’r Gwasanaethau Brys ar unwaith ar:

Ffôn allanol - ffoniwch 999 neu.

Ffôn mewnol - ffoniwch 222.

Yr ysbyty agosaf yw Ysbyty Cyffredinol Bronglais, ar Riw Penglais, tua 0.4 milltir o’r prif gampws.