Golchi Dillad

Nid yw golchi eich dillad yn neuaddau’r Brifysgol erioed wedi bod mor hawdd.

Am fwy o wybodaeth, fel sut i ddefnyddio'r peiriannau, gweler isod.

Mynediad i’r Golchdy

Gall holl breswylwyr PA ddefnyddio eu Cerdyn Aber i gael mynediad i’r golchdai. Ceir hyd i’r golchdai yn: Cwrt Mawr, Rosser C, Rosser G (ar gael i breswylwyr Rosser G yn unig), Bloc Cyfleusterau PJM, Pantycelyn-Penbryn (ar gael i breswylwyr Pantycelyn-Penbryn yn unig), Llawr Isaf Pumlumon (Glan y Môr) a Fferm Penglais (x3).

Ap golchdy Circuit

Gall golchi dillad fod yn hawdd os ydych chi’n lawrlwytho ap golchdy Circuit sy’n eich galluogi i ychwanegu arian heb orfod cael arian mân.

I gael rhagor o wybodaeth, gweler www.circuit.co.uk.

Golchi a Sychu

Mae’r prisiau golchi a sychu i’w gweld ar y peiriannau unigol.

Ar ôl i chi roi eich dillad a’ch powdr golchi yn y peiriant, daliwch eich cerdyn golchdy neu’r ap yn erbyn y darllenydd cardiau ar y peiriant, dewiswch y cylchred yr hoffech ac yna daliwch eich cerdyn golchdy neu’r ap yn erbyn y peiriant eto. Bydd y peiriant yn cychwyn yn awtomatig wedyn.

Os oes neges credyd isel yn ymddangos, mae’n golygu nad oes gennych ddigon o arian ac mae angen i chi ychwanegu credyd.

Ar ôl defnyddio’r sychwyr, glanhewch y ffilter – ceir hyd i gyfarwyddiadau ar gyfer gwneud hyn ar y sychwyr.

Cardiau Golchdy

Gellir prynu cardiau golchdy yn y golchdai canlynol; Cwrt Mawr, Rosser C, PJM, Pantycelyn-Penbryn a Pumlumon.

Pris y cardiau golchdy yw £2. Felly, os ydych chi’n rhoi £10 yn y peiriant byddwch yn cael cerdyn gyda £8 o gredyd. Gallwch naill ai roi £10 neu £20 yn y peiriant. Yn anffodus, nid yw’r peiriant yn rhoi newid.

I weld faint o gredyd sydd ar ôl ar eich cerdyn, pwyswch unrhyw rif ar y peiriant ychwanegu credyd a rhowch y cerdyn wrth y darllenydd, bydd eich credyd yn ymddangos ar y sgrin. Neu, bydd eich credyd yn ymddangos bob tro y bydd eich cerdyn yn cael ei ddal yn erbyn y darllenydd ar y peiriannau golchi neu’r peiriannau sychu.

Yn anffodus, os ydych chi’n colli eich cerdyn golchdy, nid oes modd ei amnewid na chael eich credyd yn ôl. Felly, bydd angen i chi brynu un newydd.

Ychwanegu credyd i’ch cerdyn

I ychwanegu credyd, ewch i wefan golchdy Circuit. Bydd angen i chi gofrestru i ddefnyddio ‘My Circuit’. Ar ôl gwneud hyn, gellir gwneud taliadau gyda cherdyn Debyd/Credyd neu drwy PayPal.

Os ydych chi’n teimlo bod gennych hawl i gael ad-daliad dylech ffonio Llinell Gymorth Circuit – 01422 820026.

Golwg o’r Golchdy

Mae Golwg o’r Golchdy yn galluogi defnyddwyr i weld faint o beiriannau sydd ar gael a faint sy’n cael eu defnyddio.

Gallwch hefyd wneud cais i gael neges pan fydd eich dillad yn barod.

Diffygion

Rhaid rhoi gwybod am ddiffygion trwy ffonio'r llinell gymorth rad ac am ddim ar 0800 092 4068 neu os ydych chi'n defnyddio ffôn symudol, ffoniwch 01422 820040. Os oes ffôn yn eich golchdy, codwch y set law a bydd yn deialu desg gymorth Circuit yn uniongyrchol ac mae'n rhad ac am ddim i'w ddefnyddio.

Gellir hefyd roi gwybod am ddiffygion ar-lein trwy ymweld â gwefan Circuit, clicio ar y tab 'Get in touch' a llenwi'r ffurflen 'Report a machine fault'. Wrth roi gwybod am nam, rhowch enw a rhif y safle, sydd ar y sticeri coch ar waliau'r golchdy.