Post

Bydd eich post yn cael ei ddosbarthu’n uniongyrchol i’ch bloc, eich fflat neu’ch tŷ. Mae’n hollbwysig bod yr anfonwr yn cynnwys eich cyfeiriad post llawn. Os na ddefnyddir y cyfeiriad cywir, ni fydd y post yn cael ei ddosbarthu ac fe’i hanfonir yn ôl at yr anfonwr. I gael hyd i'ch cyfeiriad post llawn, dewiswch y neuadd breswyl berthnasol isod:

Cwrt Mawr

Eich enw

Llythyren Bloc

Rhif fflat

Cwrt Mawr

Penglais

Aberystwyth

SY23 3AN

 

Dosberthir post yn uniongyrchol i flwch llythyrau drws eich fflat.

Fferm Penglais - En-suite

Blociau 1-4

Eich enw

Rhif bloc

Llythyren fflat

Fferm Penglais

Penglais

Aberystwyth

SY23 3FH

 

Dosberthir post i flwch post dynodedig eich fflat a geir o fewn eich bloc.

Blociau 5-8

Eich enw

Rhif bloc

Llythyren fflat

Fferm Penglais

Penglais

Aberystwyth

SY23 3FJ

 

Dosberthir post i flwch post dynodedig eich fflat a geir o fewn eich bloc.

Blociau 9-12

Eich enw

Rhif bloc

Llythyren fflat

Fferm Penglais

Penglais

Aberystwyth

SY23 3FN

 

Dosberthir post i flwch post dynodedig eich fflat a geir o fewn eich bloc.

Blociau 15-16

Eich enw

Rhif bloc

Llythyren fflat

Fferm Penglais

Penglais

Aberystwyth

SY23 3FP

 

Dosberthir post i flwch post dynodedig eich fflat a geir o fewn eich bloc.

Blociau 17-20

Eich enw

Rhif bloc

Llythyren fflat

Fferm Penglais

Penglais

Aberystwyth

SY23 3FQ

 

Dosberthir post i flwch post dynodedig eich fflat a geir o fewn eich bloc.

Blociau 21-22

Eich enw

Rhif bloc

Llthyren fflat

Fferm Penglais

Penglais

Aberystwyth

SY23 3FR

 

Dosberthir post i flwch post dynodedig eich fflat a geir o fewn eich bloc.

Fferm Penglais Stiwdio

Blociau 13-14

Eich enw

Rhif bloc

Rhif ystafell

Llythyren Fflat

Fferm Penglais

Penglais

Aberystwyth

SY23 3FP

 

Dosberthir post i flwch post dynodedig eich fflat a geir o fewn eich bloc.

Pantycelyn

Eich enw

Rhif bloc

Rhif Fflat

Pantycelyn

Penglais

Aberystwyth

SY23 3BX

 

Dosberthir post i flwch post dynodedig eich fflat a geir o fewn eich bloc.

Pentre Jane Morgan

Tai 1 - 73

Eich enw

Rhif tŷ

Pentre Jane Morgan

Penglais

Aberystwyth

SY23 3TE

 

Dosberthir post yn uniongyrchol i’ch tŷ.

Tai 74 - 151

Eich enw

Rhif tŷ

Pentre Jane Morgan

Penglais

Aberystwyth

SY23 3TG

 

Dosberthir post yn uniongyrchol i’ch tŷ.

Tai 152 - 178

Eich enw

Rhif tŷ

Pentre Jane Morgan

Penglais

Aberystwyth

SY23 3TH

 

Dosberthir post yn uniongyrchol i’ch tŷ.

Rosser

Eich enw

Llythyren bloc

Rhif fflat

Rosser

Penglais

Aberystwyth

SY23 3LH

 

Dosberthir post yn uniongyrchol i flwch llythyrau drws eich fflat.

 

Am Rosser G: Dosberthir post i flwch post dynodedig eich fflat a geir o fewn eich bloc.

Preswylfeydd Glan y Môr

Aberglasney

Eich enw

Bloc: Aberglasney

Rhif fflat

Aberglasney

Rhodfa’r Môr

Aberystwyth

SY23 2BX

 

Dosberthir post yn uniongyrchol i flwch llythyrau drws eich fflat.

Balmoral

Eich enw

Bloc: Balmoral

Rhif fflat

Balmoral

Rhodfa Fuddug

Aberystwyth

SY23 2BN

 

Dosberthir post yn uniongyrchol i flwch llythyrau drws eich fflat.

Blaenwern

Eich enw

Bloc: Blaenwern

Rhif fflat

Blaenwern

Rhodfa Fuddug

Aberystwyth

SY23 2DH

 

Dosberthir post yn uniongyrchol i flwch llythyrau drws eich fflat.

Caerleon

Eich enw

Bloc: Caerleon

Rhif fflat

Caerleon

Morfa Mawr

Aberystwyth

SY23 2DP

 

Dosberthir post yn uniongyrchol i flwch llythyrau drws eich fflat.

Carpenter

Eich enw

Bloc: Carpenter

Rhif fflat

Carpenter

Rhodfa’r Môr

Aberystwyth

SY23 2BY

 

Dosberthir post yn uniongyrchol i flwch llythyrau drws eich fflat.

Ceredigion

Eich enw

Bloc: Ceredigion

Rhif fflat

Ceredigion

Rhodfa’r Môr

Aberystwyth

SY23 2DB

 

Dosberthir post yn uniongyrchol i flwch llythyrau drws eich fflat.

Pumlumon

Eich enw

Bloc: Pumlumon

Rhif fflat

Pumlumon

Rhodfa Fuddug

Aberystwyth

SY23 2DJ

 

Dosberthir post yn uniongyrchol i flwch llythyrau drws eich fflat.

Ty Glyndwr

Eich enw

Bloc: Ty Glyndwr

Rhif fflat

Ty Glyndwr

Morfa Mawr

Aberystwyth

SY23 2HG

 

Dosberthir post yn uniongyrchol i flwch llythyrau drws eich fflat.

Ty Gwerin

Eich enw

Bloc: Ty Gwerin

Rhif fflat

Ty Gwerin

Morfa Mawr

Aberystwyth

SY23 2HF

 

Dosberthir post yn uniongyrchol i flwch llythyrau drws eich fflat.

Trefloyne

Eich enw

Llythyren Bloc

Rhif fflat

Trefloyne

Penglais

Aberystwyth

SY23 3LH

 

Dosberthir post yn uniongyrchol i flwch llythyrau drws eich fflat.

 

Nid ydym yn derbyn parseli ar ran myfyrwyr felly, gwnewch yn siŵr bod y cyfeiriad iawn arnynt. Ni fyddwch yn gwybod eich cyfeiriad post llawn nes y diwrnod y byddwch yn symud i mewn – ni allwn ddatgelu eich cyfeiriad yn gynnar o dan unrhyw amgylchiadau. Os yw’r cyfeiriad yn anghywir ar eich parsel neu os yw wedi cael ei ddosbarthu i’r man anghywir bydd angen i chi gysylltu â’r negesydd neu â’r Post Brenhinol yn uniongyrchol – ni fyddwn yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am barseli sydd wedi’u cam-ddosbarthu. Mae hyn yn cynnwys unrhyw barseli sydd wedi cael eu hanfon i’ch hen gyfeiriad mewn camgymeriad.

 

Bydd parseli’n cael eu dosbarthu gan y Post Brenhinol neu’r cwmni cludo yn uniongyrchol i’ch bloc, eich fflat neu’ch tŷ. Os nad ydych gartref pan fyddant yn galw, fe gewch gerdyn galw yn rhoi manylion ynghylch ble i fynd i gasglu eich parsel. Yn anffodus, ni allwn dderbyn parseli ar eich rhan. Fodd bynnag, os ydych chi'n archebu oddi wrth Amazon gallwch drefnu i’ch parsel cael ei danfon i’r loceri ar lawr waelod adeilad yr Undeb.

Locer Amazon

Fyddwch chi byth yn colli parsel eto!

Nawr, mae gan Undeb y Myfyrwyr Locer Amazon yn yr Underground. Ei enw yw “shepard”.

Dyma sut:

  1. Mae locer yn agos atoch chi (enw ein locer ni yw "shepard").
  2. Ychwanegwch y locer at eich llyfr cyfeiriadau.
  3. Ewch ati i siopa fel arfer a dewiswch y locer fel y cyfeiriadau danfon ar y sgrin dalu.
  4. Byddwch yn derbyn cod unwaith i'ch archeb gael ei danfon.
  5. Ewch i'r locer a nodwch eich cod.
  6. Cael eich parsel!

Bydd unrhyw bost sy’n cyrraedd ar ôl i chi symud allan yn cael ei anfon yn ôl at yr anfonwr.