Post

Bydd eich post yn cael ei ddosbarthu’n uniongyrchol i’ch bloc, eich fflat neu’ch tŷ. Mae’n hollbwysig bod yr anfonwr yn cynnwys eich cyfeiriad post llawn a chod post. Os na ddefnyddir y cyfeiriad cywir, ni fydd y post yn cael ei ddosbarthu ac fe’i hanfonir yn ôl at yr anfonwr. I gael hyd i'ch cyfeiriad post llawn, dewiswch y neuadd breswyl berthnasol isod:

 

Nid ydym yn derbyn parseli ar ran myfyrwyr felly, gwnewch yn siŵr bod y cyfeiriad iawn arnynt. Ni fyddwch yn gwybod eich cyfeiriad post llawn nes y diwrnod y byddwch yn symud i mewn – ni allwn ddatgelu eich cyfeiriad yn gynnar o dan unrhyw amgylchiadau. Os yw’r cyfeiriad yn anghywir ar eich parsel neu os yw wedi cael ei ddosbarthu i’r man anghywir bydd angen i chi gysylltu â’r negesydd neu â’r Post Brenhinol yn uniongyrchol – ni fyddwn yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am barseli sydd wedi’u cam-ddosbarthu. Mae hyn yn cynnwys unrhyw barseli sydd wedi cael eu hanfon i’ch hen gyfeiriad mewn camgymeriad.

 

Bydd parseli’n cael eu dosbarthu gan y Post Brenhinol neu’r cwmni cludo yn uniongyrchol i’ch bloc, eich fflat neu’ch tŷ. Os nad ydych gartref pan fyddant yn galw, fe gewch gerdyn galw yn rhoi manylion ynghylch ble i fynd i gasglu eich parsel. Yn anffodus, ni allwn dderbyn parseli ar eich rhan. Fodd bynnag, os ydych chi'n archebu oddi wrth Amazon gallwch drefnu i’ch parsel cael ei danfon i’r loceri ar lawr waelod adeilad yr Undeb.

Bydd unrhyw bost sy’n cyrraedd ar ôl i chi symud allan yn cael ei anfon yn ôl at yr anfonwr.

Locer Amazon

Fyddwch chi byth yn colli parsel eto!

Nawr, mae gan Undeb y Myfyrwyr Locer Amazon yn yr Underground. Ei enw yw “shepard”.

Dyma sut:

  1. Mae locer yn agos atoch chi (enw ein locer ni yw "shepard").
  2. Ychwanegwch y locer at eich llyfr cyfeiriadau.
  3. Ewch ati i siopa fel arfer a dewiswch y locer fel y cyfeiriadau danfon ar y sgrin dalu.
  4. Byddwch yn derbyn cod unwaith i'ch archeb gael ei danfon.
  5. Ewch i'r locer a nodwch eich cod.
  6. Cael eich parsel!

Cwrt Mawr

Eich enw

Llythyren Bloc

Rhif fflat

Cwrt Mawr

Penglais

Aberystwyth

SY23 3AN

 

Bydd eitemau post yn cael eu postio drwy blwch llythyrau y fflat, gydag eitemau mwy yn cael eu gadael yn erbyn y wal yn y cyntedd.

Fferm Penglais - En-suite

Blociau 1-4

Eich enw

Rhif bloc

Llythyren fflat

Fferm Penglais

Penglais

Aberystwyth

SY23 3FH

 

Blociau 5-8

Eich enw

Rhif bloc

Llythyren fflat

Fferm Penglais

Penglais

Aberystwyth

SY23 3FJ

 

Blociau 9-12

Eich enw

Rhif bloc

Llythyren fflat

Fferm Penglais

Penglais

Aberystwyth

SY23 3FN

 

Blociau 15-16

Eich enw

Rhif bloc

Llythyren fflat

Fferm Penglais

Penglais

Aberystwyth

SY23 3FP

 

Blociau 17-20

Eich enw

Rhif bloc

Llythyren fflat

Fferm Penglais

Penglais

Aberystwyth

SY23 3FQ

 

Blociau 21-22

Eich enw

Rhif bloc

Llthyren fflat

Fferm Penglais

Penglais

Aberystwyth

SY23 3FR

 

Bydd eitemau post yn cael eu postio yn y blwch llythyrau yn y cyntedd, gydag eitemau mwy yn cael eu gadael yn erbyn y wal yn y cyntedd.

Fferm Penglais Stiwdio

Blociau 13-14

Eich enw

Rhif bloc

Rhif ystafell

Llythyren Fflat

Fferm Penglais

Penglais

Aberystwyth

SY23 3FP

 

Bydd eitemau post yn cael eu postio yn y blwch llythyrau yn y cyntedd, gydag eitemau mwy yn cael eu gadael yn erbyn y wal yn y cyntedd.

Pantycelyn

Eich enw

Rhif bloc

Rhif Fflat

Pantycelyn

Penglais

Aberystwyth

SY23 3BX

 

Bydd yr holl bost a pharseli yn cael eu danfon i'r ystafell bost yn yr adeilad.  Bydd llythyrau yn cael eu postio i'r blwch llythyrau, gyda pharseli'n cael eu gadael ar y byrddau yn yr ystafell.

Pentre Jane Morgan

Tai 1 - 73

Eich enw

Rhif tŷ

Pentre Jane Morgan

Penglais

Aberystwyth

SY23 3TE

 

Tai 74 - 151

Eich enw

Rhif tŷ

Pentre Jane Morgan

Penglais

Aberystwyth

SY23 3TG

 

Tai 152 - 178

Eich enw

Rhif tŷ

Pentre Jane Morgan

Penglais

Aberystwyth

SY23 3TH

 

Bydd post a pharseli yn cael eu dosbarthu yn uniongyrchol i'ch tŷ.   Bydd eitemau post yn cael eu postio drwy eich blwch llythyrau, ond o ran eitemau mwy bydd y courier yn curo'r drws, os nad ydynt yn cael ateb, bydd cerdyn aflwyddiannus yn cael ei bostio drwy'r blwch llythyrau.  Os yw'r parsel yn cael ei ddosbarthu gan y Post Brenhinol, byddant yn curo'r drws, os nad oes ateb, byddant yn agor y drws, gan adael yr eitem yn y cyntedd.

 

 

Rosser

Eich enw

Llythyren bloc

Rhif fflat

Rosser

Penglais

Aberystwyth

SY23 3LH

 

Bydd eitemau post yn cael eu postio drwy blwch llythyrau y fflat, gydag eitemau mwy yn cael eu gadael yn erbyn y wal yn y cyntedd.

 

Am Rosser G: Bydd eitemau post yn cael eu postio yn y blwch llythyrau yn y cyntedd, gydag eitemau mwy yn cael eu gadael yn erbyn y wal yn y cyntedd.

.

Trefloyne

Eich enw

Llythyren Bloc

Rhif fflat

Trefloyne

Penglais

Aberystwyth

SY23 3LH

 

Bydd eitemau post yn cael eu postio drwy blwch llythyrau y fflat, gydag eitemau mwy yn cael eu gadael yn erbyn y wal yn y cyntedd.