Canolfannau Dysgu ac Ystafelloedd y gellir eu Llogi

Mae'r Brifysgol yn darparu lleoedd rhad ac am ddim i chi fynd i gymdeithasu, gwneud prosiectau grŵp neu weithio'n unigol.

Canolfannau Dysgu

Yma cewch fynediad i:

  • Gyfrifiaduron i weithio arnynt
  • Llungopïwr ac Argraffydd
  • WIFI
  • Ardaloedd gweithio i grwpiau mawr
  • Ardal gyda seddi cyfforddus
  • Peiriannau bwyd a diod

Mae'r Canolfannau Dysgu ar gael ym Mloc Adnoddau PJM a Rosser.

Ystafelloedd y Gellir eu Llogi

Mae gennym 4 o ystafelloedd y gellir eu llogi ar gael i'w defnyddio 24/7, yn rhad ac am ddim. Maent ar gael i Breswylwyr Prifysgol Aberystwyth - ni waeth pa lety yr ydych yn byw ynddo!

Ceir hyd i 2 o'r ystafelloedd ar lawr gwaelod Bloc 2, Fferm Penglais. Ceir hyd i'r 2 ystafell arall ar lawr gwaelod y Sgubor, Fferm Penglais – drws nesaf i'r golchdy. Pe bai angen i chi ddefnyddio'r lifft i gael mynediad i'r ystafelloedd y gellir eu bwcio yn Y Sgubor yna cysylltwch â'r Swyddfa Llety.

Mae'r ystafelloedd hyn yma i chi gael ardal i ymchwilio a'i defnyddio i ddod o hyd i safbwyntiau newydd, neu fod yn greadigol a chwrdd â ffrindiau newydd. Cadwch hwy'n lân a thaclus, a defnyddiwch hwy'n dda. Boed hynny ar gyfer gwaith grŵp, fel lle i berfformio, ar gyfer cyfarfodydd cymdeithhasau, neu fel lle arall i eistedd, astudio a myfyrio. Mae gennym ystafelloedd gyda sgriniau mawr, cadeiriau, byrddau a hyd yn oes ystafell sy'n llawn sachau eistedd - perffaith ar gyfernoson ffilm!

Tu allan i bob ystafell mae yna amserlen.  Er mwyn bwcio’r ystafell, mae angen i chi ysgrifennu eich enw wrth ochr y dyddiad ac amser perthnasol.

Mae'r ystafelloedd hyn yno i chi eu defnyddio, felly manteisiwch i'r eithaf arnynt!