Yswiriant Eiddo Personol

Mae Prifysgol Aberystwyth yn gweithio mewn partneriaeth ag Endsleigh i roi yswiriant eiddo i chi.

Awgrymiadau defnyddiol:

Mae’n bwysig eich bod chi'n gwirio’r yswiriant hwn, felly dilynwch y camau isod i sicrhau eich bod chi'n ei ddeall yn gyfan gwbl.

Rhif eich polisi yw HH1066 - ewch i endsleigh.co.uk/reviewcover i wirio manylion eich polisi.

Ymwelwch a linc wefan Endsleigh i:

  • Gweld yr hyn sydd wedi ei yswirio.
  • Gwylio ein fideo cymorth.
  • Sgwrsio â'n harbenigwyr drwy Sgwrs Ar-lein.
  • Cael gwybod sut i wneud hawliad. 
  • Ymestyn a phersonoli eich yswiriant. 

Beth mae'n ei gynnwys?

Mae'n bwysig cael gwybod beth yn union sy'n rhan o'ch yswiriant. Efallai bydd angen polisi mwy eang arnoch i warchod eich holl eiddo yn eich ystafell a'r tu hwnt iddi.

Mae bwndeli dyfeisiau newydd Endsleigh'n caniatáu i chi yswirio sawl dyfais unrhyw le yn y DU a hyd at 30 diwrnod ledled y byd. Mae'r tri bwndel canlynol ar gael gan ddibynnu ar werth eich dyfeisiau.  

  • Ffôn gwerth £500 a gliniadur neu ddyfais gwerth £500
  • Ffôn gwerth £750 a gliniadur neu ddyfais gwerth £750
  • Ffôn gwerth £750 a gliniadur neu ddyfais gwerth £1,500 

Endsleigh yw'r darparydd yswiriant gorau yn y DU i fyfyrwyr a'r unig ddarparydd yswiriant a argymhellir gan UCM. Dros y 50 mlynedd ddiwethaf, maen nhw wedi defnyddio eu harbenigedd i helpu ffurfio eu cynnyrch, eu gwasanaethau, eu cynnwys a'u hadnoddau i weddu i anghenion eu cwsmeriaid.

Maen nhw'n deall bod gwarchod a chyflenwi dyfeisiau newydd yn gyflym yn hollbwysig i fyfyrwyr, ac felly cyflwynon nhw eu haddewid dyfais newydd o fewn 24 awr - os bydd eich eitem yn mynd ar goll, os caiff ei dwyn neu os nad oes modd ei thrwsio, byddan nhw'n darparu un newydd i chi o fewn 24 awr (1 diwrnod gwaith wedi i'ch cais gael ei gymeradwyo). Ceir tâl atodol i'r polisi. 

Hawlio

Gobeithio na fydd angen i chi hawlio am unrhyw beth yn ystod eich cyfnod yn byw yn llety’r Brifysgol, ond os ydych chi, bydd angen i chi gysylltu ag Endsleigh yn uniongyrchol. Ceir rhagor o wybodaeth ynghylch beth sydd angen ei wneud i hawlio am rywbeth ar wefan Endsleigh.
Nid yw Prifysgol Aberystwyth yn rhannu eich data personol ag Endsleigh. Ond, os ydych chi’n hawlio am rywbeth efallai y bydd Endsleigh yn cysylltu â ni er mwyn cadarnhau eich manylion a’ch bod yn breswylydd sy’n byw yn llety’r Brifysgol. Ceir rhagor o wybodaeth am sut y trinnir eich gwybodaeth bersonol ar wefan Gwybodaeth Diogelu Data Gwasanaethau’r Campws a Pholisi Preifatrwydd Endsleigh.