Amseroedd Gwresogi a Dŵr Poeth

Dewisiwch eich llety isod i weld amserau gwresogi a dŵr poeth:

 

Amseroedd Gwresogi a Dŵr Poeth

 Dewisiwch eich llety isod i weld amserau gwresogi a dŵr poeth:

  • Cwrt Mawr, Trefloyne, Rosser G a Penbryn 
  • Rosser
  • Pentre Jane Morgan
  • Fferm Penglais

Cwrt Mawr, Pantycelyn-Penbryn, Rosser G a Trefloyne

Amseroedd gwresogi:

7:00am – 11:00pm

 

Dim ond pan fydd y synwyryddion tymheredd yn yr adeilad yn is na 21 ͦC yn ystod y dydd y bydd y rheiddiaduron yn dod ymlaen - rhwng 7am ac 11pm.

Os yw'r tymheredd yn yr adeilad yn mynd yn is na 17  ͦC yn y nos - bydd y gwres yn dod ymlaen yn awtomatig.

 

Rhaid i chi sicrhau bod y rheiddiaduron wedi’u troi ymlaen yn y falf neu ni fyddant yn dod ymlaen.

Gallwch reoleiddio'r tymheredd yn eich ystafell wely drwy addasu'r FRT (Falf Rheiddiadur Thermostatig) sydd wrth ochr eich rheiddiadur (gweler y llun isod)

 

 

 

 

 

 

 

Darperir dŵr poeth 24/7.

 

Rheolyddion gwresogi (dechrau optimwm):

Ar gyfer y cyfnod cyntaf yn y bore, mae gan neuaddau’r brifysgol system dechrau cynnar o’r enw ‘dechrau optimwm’. Bydd rheolydd yn cyfrifo’r amseroedd y bydd angen i’r gwres ddod ymlaen er mwyn rhag-wresogi’r adeilad i’r tymereddau arferol. Mae’r cyfrifiadau’n seiliedig ar y tymereddau allanol. Felly, ar ddiwrnodau oer, mae’n bosibl y daw'r gwres ymlaen yn gynharach.

 

Rheolyddion gwresogi (tymereddau dŵr poeth newidiol):

Mae’r tymheredd allanol yn rheoli tymheredd y dŵr sy’n llifo i’r rheiddiaduron – os yw’n oer y tu allan, bydd y rheiddiadur yn rhedeg ar dymheredd poethach. Mae hyn oherwydd bod y gwres y mae ystafell yn ei golli’n amrywio yn ôl y tymheredd y tu allan. O ganlyniad, weithiau gall y rheiddiaduron deimlo’n llugoer neu’n oer.

 

 

Rosser

Amseroedd gwresogi:

• Rhwng 7.00yb – 11.00yh bydd y gwres ar gyfartaledd o 19.5°C (67°F).
• Rhwng 11.00yh – 7.00yb bydd y gwres ar gyfartaledd o 15.5°C (60°F).


Darperir dŵr poeth 24/7.


Rheolyddion gwresogi:

Mae’r gwres yn Rosser yn cael ei reoli gan system dechrau awtomatig. Mae’r system yn mesur tymheredd yr ystafell trwy gydol y dydd a bydd ond yn troi’r gwres ymlaen pan fydd yn gostwng o dan y tymheredd uchod. Rhaid i chi droi’r gwresogyddion unigol ymlaen gyda’r switsh ar y wal i sicrhau bod y gwres yn gweithio.

Rosser D ac E:

Mae gan bob ystafell wely reolyddion gwres unigol. Gall y myfyrwyr gynyddu’r gwres yn eu hystafelloedd gwely drwy bwyso’r botwm ‘boost’. I ostwng y tymheredd, bydd rhaid i’r myfyrwyr ostwng gosodiad y thermostat.

Pentre Jane Morgan

Amseroedd gwresogi:

• Dydd Llun – dydd Gwener: 6.30yb – 9.30yb a 4.30yp – 10.30yh.
• Dydd Sadwrn a dydd Sul: 6.30yb – 9.30yb a 2.30yp – 10.30yh.

Rhaid i chi sicrhau bod y rheiddiaduron wedi’u troi ymlaen yn y falf neu ni fyddant yn dod
ymlaen.

Mae'r dŵr poeth ymlaen rhwng 6.30yb a 10.30yh, ac yn ystod y cyfnod hwn bydd y boeler yn cylchredi dŵr poeth yn barhaus drwy'r silindr dŵr poeth i gadw'r dŵr yn gynnes.

Mae'r silindrau dŵr poeth yn PJM o gynhwysedd mawr, felly er bod y dŵr poeth yn cael ei droi i ffwrdd am 10.30yh, dylai fod digon o ddŵr poeth wedi'i storio yn y silindr i barhau tan o leiaf 6yb pan fydd y dŵr poeth yn cael ei droi ymlaen eto


Rheolyddion Gwresogi:

Caiff tymheredd y gwres ei reoli gan thermostat yn y cyntedd. Gall myfyrwyr newid hwn a’i roi ar dymheredd o’u dewis.

Fferm Penglais

Amseroedd gwresogi:

Nid oes amseroedd gwresogi penodol ar gyfer Fferm Penglais oherwydd mae’r gwres yn seiliedig ar dymereddau allanol. Ond, gall preswylwyr droi falf y thermostat i dymheredd o’u dewis (1 yw’r oeraf, 5 yw’r poethaf).

Rheolyddion gwresogi:

Rheiddiaduron sy’n rheoli’r gwres ym mhob ystafell trwy gylchredeg dŵr o amgylch y rheiddiadur. Caiff tymheredd y dŵr ei reoli gan system reoli effeithlon sy’n mesur y tymheredd allanol; os yw’n gynnes y tu allan, ni fydd y gwres yn dod ymlaen.