Cofrestru Ymwelydd

Oherwydd yr amgylchiadau presennol, ar hyn o bryd, ni chaniateir gwesteion nac ymwelwyr i’ch aelwyd (fflat/tŷ). Am y wybodaeth diweddaraf, gwelwch A gaf i ymwelwyr a gwesteion dros nos yn fy fflat/tŷ?