'Microsoft Teams'

System ar gyfer gweithio'n gydweithredol mewn timau yw Microsoft Teams, sy'n rhan o gyfres rhaglenni Office 365. Mae'n ddefnyddiol iawn er mwyn cyfathrebu, cydweithio, cynllunio a datblygu prosiectau gyda chydweithwyr dros y brifysgol.

Hyfforddiant

Os oes arnoch angen hyfforddiant Teams, gallwch gofrestru eich hun a chwblhau hyfforddiant ar-lein ar Blackboard: