'Microsoft Teams'

Hyfforddiant

Mae’r holl sesiynau hyfforddiant wyneb yn wyneb oedd ar y gweill wedi’u canslo oherwydd cyfyngiadau’r coronafeirws.  

Os oes arnoch angen hyfforddiant Teams, gallwch gofrestru eich hun a chwblhau hyfforddiant ar-lein ar Blackboard:

Cyfarwyddyd