Offeryn Darganfod Digidol Jisc

Mewngofnodi i'r Offeryn Darganfod Digidol

Mae Offeryn Darganfod Digidol Jisc yn adnodd dwyieithog sy'n galluogi myfyrwyr a staff i hunanasesu eu sgiliau digidol. Bydd yn eich galluogi i nodi eich cryfderau yn ogystal â thynnu sylw at gyfleoedd i ddatblygu eich sgiliau digidol ymhellach.

Ar ôl ateb cyfres o gwestiynau, sy'n cymryd tua 15-20 munud, byddwch chi'n derbyn adroddiad personol a fydd yn cynnwys: 

  • Trosolwg o'ch proffil digidol
  • Camau a awgrymir i'w cymryd
  • Dolenni i adnoddau defnyddiol, a fydd yn cefnogi datblygiad pob sgil unigol

Canllawiau i fyfyrwyr sy'n defnyddio'r Offeryn Darganfod Digial

Gellir dod o hyd i ganllawiau cam wrth gam ar sut i ddefnyddio'r Offeryn Darganfod Digidol yn y sefydliad Blackboard Sut mae eich sgiliau digidol? (dewiswch eich grŵp blwyddyn ac yna ewch i'r cwrs Archwilio eich sgiliau digidol).

Sut mae eich sgiliau digidol?

Os cewch unrhyw broblemau wrth gael mynediad i'r sefydliad, neu os ydych yn aelod o staff sydd eisiau mynediad, e-bostiwch digi@aber.ac.uk

Adnoddau Addysgu i Staff

Mynediad i Staff (Angen mewngofnodi)