Offeryn Darganfod Digidol Jisc

Mewngofnodi i'r Offeryn Darganfod Digidol

Mae Offeryn Darganfod Digidol Jisc yn adnodd dwyieithog sy'n galluogi myfyrwyr a staff i hunanasesu eu sgiliau digidol. Bydd yn eich galluogi i nodi eich cryfderau yn ogystal â thynnu sylw at gyfleoedd i ddatblygu eich sgiliau digidol ymhellach.

Ar ôl ateb cyfres o gwestiynau, sy'n cymryd tua 15-20 munud, byddwch chi'n derbyn adroddiad personol a fydd yn cynnwys: 

  • Trosolwg o'ch proffil digidol
  • Camau a awgrymir i'w cymryd
  • Dolenni i adnoddau defnyddiol, a fydd yn cefnogi datblygiad pob sgil unigol

Myfyrwyr sy'n defnyddio'r Offeryn Darganfod Digidol yn annibynnol

Adnoddau Addysgu i Staff

Mynediad i Staff (Angen mewngofnodi)