Rhestrau Cyswllt Neuaddau

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu nifer o restrau e-bost i staff awdurdodedig gysylltu â myfyrwyr sy’n byw yn y neuaddau.

Mae’r rhestrau hyn:

  • yn cael eu diweddaru’n ddyddiol o’r data myfyrwyr yn AStRA
  • yn cynnwys myfyrwyr yn y flwyddyn academaidd bresennol yn unig; y dyddiad trosglwyddo o un flwyddyn academaidd i’r llall yw 01 Medi.
  • yn eithrio myfyrwyr nad oes ganddynt fynediad i e-bost PA bellach
  • ar gael i staff Preswylfeydd awdurdodedig yn unig 

Myfyrwyr sy’n byw mewn neuaddau

Pob myfyriwr sy’n byw mewn neuadd

Defnyddiwch hall-#codneuadd#@aber.ac.uk

Rhowch y cod priodol o’r tabl isod yn lle #codneuadd#

Pob myfyriwr sy’n byw mewn bloc/fflat penodol 

Defnyddiwch hall-#codneuadd#-#bloc#@aber.ac.uk

Rhowch y cod priodol o’r tabl isod yn lle #codneuadd#

Rhowch rif y bloc neu’r fflat perthnasol yn lle #bloc#

Pob myfyriwr sydd â chyfeiriad cyfredol yn ystod y tymor nad ydynt mewn neuadd breswyl 

Defnyddiwch hall-priv@aber.ac.uk

 

 Cod y Neuaddau

Cod NeuaddauEnw’r Neuadd

CLAR

Tŷ Clarendon

CWRT

Cwrt Mawr

FPEN

Fferm Penglais

GWAL

Preswylfeydd Gwalia

PENS

Pantycelyn-Penbryn

PJMV

Pentre Jane Morgan

ROSS

Rosser

ROSG

Rosser (Bloc G)

TREF

Trefloyne