Rhestrau E-bost Myfyrwyr

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu nifer o restrau ebost i staff gysylltu â myfyrwyr.

Mae'r rhestrau hyn:

 • yn cael eu diweddaru'n ddyddiol o ddata myfyrwyr yn AStRA
 • yn cynnwys myfyrwyr yn y flwyddyn academaidd gyfredol yn unig. Y dyddiad trosglwyddo o un flwyddyn academaidd i'r llall yw 01 Medi, ac eithrio'r rhestri Canolfan Saesneg Rhyngwladol, ei dyddiad trosglwyddo nhw yw 01 Awst
 • yn eithrio myfyrwyr nad oes ganddynt fynediad i e-bost PA mwyach
 • ar gael i staff PA yn unig
 • yn cynnwys myfyrwyr ar gampws Aberystwyth yn unig. I anfon at fyfyrwyr ar gampws arall, ychwanegwch -#campuscode # at enw'r rhestr. I anfon at fyfyrwyr ar bob campws, ychwanegwch -ALL at ddiwedd enw'r rhestr.
 • defnyddio cyfeiriad e-bost y sefydliad cartref ar gyfer myfyrwyr ar gampysau eraill nad oes ganddynt gyfeiriad e-bost PA

Rhestrau ebost yn ôl modiwl neu gynllun astudio

Derbynwyr

Enw rhestr

Nodiadau

Pob myfyriwr FT a PT sydd wedi’u cofrestru ar fodiwl

module-#code#@aber.ac.uk

Amnewid #code# efo cod y modiwl

Bydd yn cynnwys:

 • myfyrwyr cofrestredig presennol a myfyrwyr ar flwyddyn ddiwydiannol. Sylwch: gall myfyrwyr ar flwyddyn ddiwydiannol gael eu cofrestru ar gynllun gwahanol
 • Staff a gofnodwyd yn erbyn Modiwl yn y System Modiwlau a Chydlynwyr Modiwlau
 • Gweinyddwr Adrannol (ar gais)

Nid yw Dysgwyr o Bell yn cael eu cynnwys

Myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gynllun astudio yn ôl blwyddyn astudio

scheme-#schemecode#-#Qaim#-2@aber.ac.uk

Amnewid #schemecode# efo cod y cynllun

Amnewid #Qaim# efo cod nod y cymhwyster
Amnewid 2 gyda’r blwyddyn astudio cywir – gweler y wybodaeth isod

Bydd yn cynnwys:

 • myfyrwyr cofrestredig presennol a myfyrwyr ar flwyddyn ddiwydiannol
 • Dysgwyr o Bell

Nid yw myfyrwyr ailsefyll allanol yn cael eu cynnwys

Myfyrwyr ar gynlluniau astudio mewn adran yn ôl math o raglen

dept-#-UG@aber.ac.uk

Amnewid # efo’r cod adran priodol o’r tabl isod

Dewiswch y math rhaglen priodol:

 • UG
 • PGT (Ôl-raddedig a addysgir)
 • PGR (Ôl-raddedig ymchwil)
 • PG (rhestr cyfunol o PGT a PGR)
 • EM (Dysgwyr Gydol Oes)
 • LC (myfyrwyr IEC)
 • PGCE (Hyfforddiant Athrawon)

Bydd yn cynnwys:

 • myfyrwyr cofrestredig presennol a myfyrwyr ar flwyddyn ddiwydiannol

Nid yw myfyrwyr ailsefyll allanol yn cael eu cynnwys
Nid yw Dysgwyr o Bell yn cael eu cynnwys

Myfyrwyr ar unrhyw gynllun astudio mewn adran yn ôl math o raglen a blwyddyn astudio

dept-#-UG-3@aber.ac.uk

Amnewid # efo’r cod adran priodol o’r tabl isod
Amnewid 3 gyda’r blwyddyn astudio cywir – gweler y wybodaeth isod

Dewiswch y math rhaglen priodol:

 • UG
 • PGT (Ôl-raddedig a addysgir)
 • PGR (Ôl-raddedig ymchwil)
 • PG (rhestr cyfunol o PGT a PGR)
 • EM (Dysgwyr Gydol Oes)
 • LC (myfyrwyr IEC)
 • PGCE (Hyfforddiant Athrawon)

Bydd yn cynnwys:

 • myfyrwyr cofrestredig presennol a myfyrwyr ar flwyddyn ddiwydiannol

Nid yw myfyrwyr ailsefyll allanol yn cael eu cynnwys
Nid yw Dysgwyr o Bell yn cael eu cynnwys

Myfyrwyr blwyddyn olaf yn ôl adran

dept-#-23s

dept-###-23a-campuscode

Amnewid # efo’r cod adran priodol o’r tabl isod

Os nad oes cod campws wedi'i bennu, bydd y rhestr yn cynnwys myfyrwyr campws Aber yn unig

I gynnwys myfyrwyr o bob campus, defnyddiwch cod campws -ALL

 

Dysgwyr o bell mewn adran yn ôl math o raglen

dept-#-UG-DL@aber.ac.uk

Amnewid # efo’r cod adran priodol o’r tabl isod

Dewiswch y math rhaglen priodol:

 • UG
 • PGT (Ôl-raddedig a addysgir)

Pob dysgwyr o bell mewn adran

dept-#-DL@aber.ac.uk

Amnewid # efo’r cod adran priodol o’r tabl isod

Rhestrau ebost yn ôl cyfadran

Derbynwyr

Enw rhestr

Nodiadau

Myfyrwyr yn ôl cyfadran a math rhaglen

dgrp-#-UG@aber.ac.uk

Amnewid # efo’r cod cyfadran priodol o’r tabl isod

Dewiswch y math rhaglen priodol:

 • UG
 • PGT (Ôl-raddedig a addysgir)
 • PGR (Ôl-raddedig ymchwil)
 • PG (rhestr cyfunol o PGT a PGR)
 • EM (Dysgwyr Gydol Oes)
 • LC (myfyrwyr IEC)
 • PGCE (Hyfforddiant Athrawon)

Bydd yn cynnwys:

 • myfyrwyr cofrestredig presennol a myfyrwyr ar flwyddyn ddiwydiannol
 • Dysgwyr o Bell
 • lle mae cynllun cydanrhydedd yn gysylltiedig â 2 adran mewn gwahanol gyfadrannau, bydd myfyrwyr ar y cynllun hwnnw ar y rhestr ar gyfer pob cyfadran

Nid yw myfyrwyr ailsefyll allanol yn cael eu cynnwys

Myfyrwyr yn ôl cyfadran a math rhaglen a blwyddyn astudio

dgrp-#-UG-2@aber.ac.uk

Amnewid # efo’r cod cyfadran priodol o’r tabl isod

Amnewid 2 gyda’r blwyddyn astudio cywir – gweler y wybodaeth isod

Dewiswch y math rhaglen priodol:

 • UG
 • PGT (Ôl-raddedig a addysgir)
 • PGR (Ôl-raddedig ymchwil)
 • PG (rhestr cyfunol o PGT a PGR)
 • EM (Dysgwyr Gydol Oes)
 • LC (myfyrwyr IEC)
 • PGCE (Hyfforddiant Athrawon)

Bydd yn cynnwys:

 • myfyrwyr cofrestredig presennol a myfyrwyr ar flwyddyn ddiwydiannol
 • Dysgwyr o Bell
 • lle mae cynllun cydanrhydedd yn gysylltiedig â 2 adran mewn gwahanol gyfadrannau, bydd myfyrwyr ar y cynllun hwnnw ar y rhestr ar gyfer pob cyfadran

Nid yw myfyrwyr ailsefyll allanol yn cael eu cynnwys

Myfyrwyr Cymraeg rhugl yn ôl y gyfadran a'r math o raglen

dgrp-#-UG-cymraeg@aber.ac.uk

Amnewid # efo’r cod cyfadran priodol o’r tabl isod

Bydd yn cynnwys:

 • myfyrwyr cofrestredig presennol a myfyrwyr ar flwyddyn ddiwydiannol
 • myfyrwyr efo cod 1 Siaradwr Cymraeg
 • Dysgwyr o Bell
 • lle mae cynllun cydanrhydedd yn gysylltiedig â 2 adran mewn gwahanol gyfadrannau, bydd myfyrwyr ar y cynllun hwnnw ar y rhestr ar gyfer pob cyfadran

Nid yw myfyrwyr ailsefyll allanol yn cael eu cynnwys

Rhestrau ebost ar gyfer tiwtoriaid personol

Myfyrwyr wedi'u neilltuo ar gyfer tiwtor personol

tutor-###@aber.ac.uk

Amnewid ### gydag enw defnyddiwr y tiwtor

Bydd yn cynnwys:

 • myfyrwyr cofrestredig presennol a myfyrwyr ar flwyddyn ddiwydiannol
 • Dysgwyr o Bell

Nid yw myfyrwyr ailsefyll allanol yn cael eu cynnwys

Myfyrwyr wedi'u neilltuo ar gyfer tiwtor personol yn ôl blwyddyn astudio

tutor-###-2@aber.ac.uk

Amnewid ### gydag enw defnyddiwr y tiwtor
Amnewid 2 gyda’r blwyddyn astudio cywir – gweler y wybodaeth isod

Bydd yn cynnwys:

 • myfyrwyr cofrestredig presennol a myfyrwyr ar flwyddyn ddiwydiannol
 • Dysgwyr o Bell

Nid yw myfyrwyr ailsefyll allanol yn cael eu cynnwys

Myfyrwyr wedi'u neilltuo ar gyfer tiwtor personol yn ôl math y raglan a blwyddyn astudio

tutor-###-ug-2@aber.ac.uk

Amnewid ### gydag enw defnyddiwr y tiwtor
Amnewid 2 gyda’r blwyddyn astudio cywir – gweler y wybodaeth isod

Dewiswch y math rhaglen priodol:

 • UG
 • PGT (Ôl-raddedig a addysgir)
 • PGR (Ôl-raddedig ymchwil)
 • PG (rhestr cyfunol o PGT a PGR)
 • EM (Dysgwyr Gydol Oes)
 • LC (myfyrwyr IEC)
 • PGCE (Hyfforddiant Athrawon)

Bydd yn cynnwys:

 • myfyrwyr cofrestredig presennol a myfyrwyr ar flwyddyn ddiwydiannol
 • Dysgwyr o Bell

Nid yw myfyrwyr ailsefyll allanol yn cael eu cynnwys

Rhestrau ebost yn ôl cenedligrwydd

Israddedigion sydd â chenedligrwydd heblaw Prydeinig

int-ug@aber.ac.uk

Yn cynnwys myfyrwyr llawn amser a rhan-amser

Ôl-raddedigion a addysgir gyda chenedligrwydd heblaw Prydeinig

int-pgt@aber.ac.uk

Yn cynnwys myfyrwyr llawn amser a rhan-amser

Ymchwil ôl-raddedigion sydd â chenedligrwydd heblaw Prydeinig

int-pgr@aber.ac.uk

Yn cynnwys myfyrwyr llawn amser a rhan-amser

Myfyrwyr TAR sydd â chenedligrwydd heblaw Prydeinig

int-pgce@aber.ac.uk

Yn cynnwys myfyrwyr llawn amser a rhan-amser

Myfyrwyr Rhyngwladol y Ganolfan Saesneg sydd â chenedligrwydd heblaw Prydeinig

int-lc@aber.ac.uk

Yn cynnwys myfyrwyr llawn amser a rhan-amser

Pob myfyriwr o Tsieina

int-china@aber.ac.uk

Yn cynnwys myfyrwyr llawn amser a rhan-amser

Pob myfyriwr o Malaysia

int-malaysia@aber.ac.uk 

Yn cynnwys myfyrwyr llawn amser a rhan-amser

Myfyrwyr yn yr ACF yn ôl Adran

Pob myfyriwr wedi'i gynnwys yn yr ACF mewn adran benodol

dept=#-nss

Amnewid # efo’r cod adran priodol o’r tabl isod

Sylwch fod y rhestrau hyn ar gael o fis Ionawr i fis Mehefin yn unig.

Codau Adran

Enw Adrannau

Cod yr Adran

Astudiaethau Gwybodaeth 

ADU

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

ADA

Canolfan a Labordai Milfeddygol

ADID

Canolfan Addysg Gofal Iechyd

ADIE

Canolfan Saesneg Rhyngwladol

ADV

Cyfrifiadureg

ADN

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

ADG

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

ADP

Dysgu Gydol Oes

ADZZ

Ffiseg

ADT

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

ADK

Gwyddorau Bywyd

ADI

Hanes a Hanes Cymru

ADE

IBERS

ADIB

Ieithoedd Modern

ADD

Mathemateg

ADM

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

ADC

Seicoleg

ADW

Ser Cymru

ADIF

Y Gyfraith a Throseddeg

ADL

Yr Ysgol Gelf

ADF

Ysgol Addysg

ADB

Ysgol Fusnes Aberystwyth

ADY

Ysgol Gwyddor Filfeddygol Aberystwyth

ADIC

Codau Cyfadran

Enw'r gyfadran

Cod Sefydliad

Cyfadran y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

306

Cyfadran y Gwyddorau Busnes a Ffisegol

307

Cyfadran Gwyddorau Ddaear a Bywyd

308

Cod Campws

Campws

Cod

Aberystwyth

AB

Brickfields Asia College

BA

CAFRE (College of Agricultural, Food and Rural Enterprise), Belfast

CB

Coleg Gwent

CG

Campws Deeside, Coleg Cambria

DE

Campws Llysfasi, Coleg Cambria

LF

Campws Yale, Coleg Cambria

YA

 

Codau Adran

Enw Adrannau

Cod yr Adran

Astudiaethau Gwybodaeth 

ADU

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

ADA

Canolfan a Labordai Milfeddygol

ADID

Canolfan Addysg Gofal Iechyd

ADIE

Canolfan Saesneg Rhyngwladol

ADV

Cyfrifiadureg

ADN

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

ADG

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

ADP

Dysgu Gydol Oes

ADZZ

Ffiseg

ADT

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

ADK

Gwyddorau Bywyd

ADI

Hanes a Hanes Cymru

ADE

IBERS

ADIB

Ieithoedd Modern

ADD

Mathemateg

ADM

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

ADC

Seicoleg

ADW

Ser Cymru

ADIF

Y Gyfraith a Throseddeg

ADL

Yr Ysgol Gelf

ADF

Ysgol Addysg

ADB

Ysgol Fusnes Aberystwyth

ADY

Ysgol Gwyddor Filfeddygol Aberystwyth

ADIC