Rhestrau Ebost ar gyfer cysylltu â staff

Staff ar gontract

Caiff y rhestrau canlynol eu diweddaru’n awtomatig o ddata yn Pobl Aber yn ddyddiol:

  • maent yn cynnwys yr holl staff ar gontract mewn adran
  • NID yw’r rhestrau hyn yn cynnwys staff Anrhydeddus, Emeritws, Ymweld, Dros Dro/Gwirfoddol na staff GwaithAber
  • lle mae aelod o staff yn gweithio mewn dwy neu fwy o adrannau byddant yn cael eu cynnwys yn y rhestr ar gyfer pob adran
  • caiff staff sy’n gweithio ar lefel Cyfadran wedi'u cynnwys yn rhestrau lefel Cyfadran ond nid y rhestrau ar gyfer adrannau o fewn y Gyfadran honno. Os hoffech iddynt gael eu cynnwys yn eich rhestr adrannol gofynnwch i Adnoddau Dynol eu cysylltu â’ch adran yn Pobl Aber 

Gall pob aelod o staff anfon negeseuon e-bost i’r holl restrau hyn

Pob aelod o staff mewn grŵp adrannol/cyfadran

Defnyddiwch dgrp-#-sm  - gan roi cod priodol y grŵp adrannol o’r tabl isod yn lle #

Pob aelod o staff mewn adran

Defnyddiwch dept-#-sm  - gan roi’r cod adran priodol o’r tabl isod yn lle #

GweithwyrAber

Caiff y rhestrau canlynol eu diweddaru’n awtomatig o’r data yn Pobl Aber yn ddyddiol:

  • maent yn cynnwys yr holl WeithwyrAber a gyflogir mewn adran
  • os bydd GweithiwrAber yn cael ei gyflogi mewn dau neu fwy o adrannau byddant yn cael eu cynnwys yn y rhestr ar gyfer pob un

Gall pob aelod o staff anfon negeseuon e-bost i’r holl restrau hyn

Pob GweithiwrAber mewn Adran

Defnyddiwch dept-#-AT – gan roi’r Cod Adran Academaidd priodol o’r tabl isod yn lle #

Defnyddiwch dept-#-AT – gan roi’r Cod Adran Gwasanaeth priodol o’r tabl isod yn lle #

Codau’r Adrannau (Level 4)

Enw’r Adran

Cod yr Adran

Addysg

ADB

Adnoddau Dynol

SD25

Yr Adran Marchnata a Denu Myfyrwyr

SD33

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

 ADA

Campws Arloesi

SD39

Canolfan Gerdd

SD29

Canolfan Gwasanaethau’r Gymraeg

SD07

Canolfan Saesneg Ryngwladol

ADV

Canolfan y Celfyddydau

SD04

Celf

ADF

Cyfadran Busnes a’r Gwyddorau Ffisegol (Staff)

AC02

Cyfadran Gwyddorau’r Ddaear a Bywyd (Staff)

AC03

Cyfadran y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol (Staff)

AC01

Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus

SD09

Cyfrifiadureg

ADN

Cyhoeddwyr Adnoddau Addysgol (CAA)

SD47

 Cyllid

SD20

Cymorth i Fyfyrwyr a’r Gwasanaethau Gyrfaoedd

PS03

Cynllunio

SD30

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

ADP

Dysgu Cymraeg

ADZA
Dysgu Gydol Oes

ADZZ

Ffiseg

ADT

Y Gofrestrfa Academaidd

SD01

Y Gyfraith a Throseddeg

ADL

Gyrfaoedd

AD9

Gwasanaethau Gwybodaeth

SD26

Gwasanaethau Masnachol

PS01

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

ADK

Gwyddorau Bywyd

ADI

Y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

 
ADG

Hanes a Hanes Cymru

 ADE

IBERS

ADIB

Leithoedd Modern

 ADD

Llywodraethiant

 SD52

Mathemateg

ADM

Rheoli Gwybodaeth, Llyfrgelloedd ac Archifau

ADU

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

 ADC

Seicoleg

ADW

Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni

SD13

Swyddfa’r Is-Ganghellor

SD36

Ymchwil, Busnes ac Arloesi

SD31

Ysgol Fusnes Aberystwyth

ADY

Ysgol y Graddedigion

ADZB

Ystadau, Cyfleusterau a Phreswylfeydd

SD17

 

Codau Adran

Enw Adrannau

Cod yr Adran

Astudiaethau Gwybodaeth 

ADU

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

ADA

Canolfan a Labordai Milfeddygol

ADID

Canolfan Addysg Gofal Iechyd

ADIE

Canolfan Saesneg Rhyngwladol

ADV

Cyfrifiadureg

ADN

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

ADG

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

ADP

Dysgu Gydol Oes

ADZZ

Ffiseg

ADT

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

ADK

Gwyddorau Bywyd

ADI

Hanes a Hanes Cymru

ADE

IBERS

ADIB

Ieithoedd Modern

ADD

Mathemateg

ADM

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

ADC

Seicoleg

ADW

Ser Cymru

ADIF

Y Gyfraith a Throseddeg

ADL

Yr Ysgol Gelf

ADF

Ysgol Addysg

ADB

Ysgol Fusnes Aberystwyth

ADY

Ysgol Gwyddor Filfeddygol Aberystwyth

ADIC

Codau’r Grwpiau Cyfadran ac Adrannol

Enw Cod
Cyfadran y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithaso 306
Cyfadran Busnes a’r Gwyddorau Ffisegol 307
Cyfadran Gwyddorau’r Ddaear a Bywyd 308
Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol 309
Dysgu, Addysgu a Phrofiad y Myfyrwyr 313
Ymchwil, Cyfnewid Gwybodaeth ac Arloesi 316
Y Gymraeg a Diwylliant Cymru a Chysylltiadau Allanol 320