Rhestrau Ebost ar gyfer cysylltu â staff

Staff ar gontract

Caiff y rhestrau canlynol eu diweddaru’n awtomatig o’r data yn Pobl Aber yn ddyddiol:

  • maent yn cynnwys yr holl staff ar gontract mewn adran
  • NID yw’r rhestrau hyn yn cynnwys staff Er Anrhydedd, Emeritws, Ymweld, Dros Dro/Gwirfoddol na staff GwaithAber
  • os oes aelod o staff yn gweithio mewn dwy neu fwy o adrannau byddant yn cael eu cynnwys yn y rhestr ar gyfer pob adran
  • caiff staff sy’n gweithio ar lefel Cyfadran eu cynnwys yn y rhestrau lefel Cyfadran ond nid y rhestrau ar gyfer adrannau o fewn y Gyfadran honno. Os hoffech iddynt gael eu cynnwys yn eich rhestr adrannol gofynnwch i Adnoddau Dynol eu cysylltu â’ch adran yn Pobl Aber 

Gall pob aelod o staff anfon negeseuon e-bost i’r holl restrau hyn

Pob aelod o staff mewn grŵp adrannol/cyfadran

Defnyddiwch dgrp-#-sm  - gan roi cod priodol y grŵp adrannol o’r tabl isod yn lle #

Pob aelod o staff mewn adran

Defnyddiwch dept-#-sm  - gan roi’r cod adran priodol o’r tabl isod yn lle #

GweithwyrAber

Caiff y rhestrau canlynol eu diweddaru’n awtomatig o’r data yn Pobl Aber yn ddyddiol:

  • maent yn cynnwys yr holl WeithwyrAber sy’n cael eu cyflogi mewn adran
  • os bydd GweithiwrAber yn cael ei gyflogi mewn un neu fwy o adrannau byddant yn cael eu cynnwys yn y rhestr ar gyfer pob adran

Gall pob aelod o staff anfon negeseuon e-bost i’r holl restrau hyn

Pob GweithiwrAber mewn Adran

Defnyddiwch dept-#-AT – gan roi’r Cod Adran Academaidd priodol o’r tabl isod yn lle #

Defnyddiwch dept-#-AT – gan roi’r Cod Adran Gwasanaeth priodol o’r tabl isod yn lle #

Codau’r Grwpiau Adrannol

Enw

Cod

Cyfadran y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

306

Cyfadran Busnes a’r Gwyddorau Ffisegol

307

Cyfadran Gwyddorau’r Ddaear a Bywyd

308

Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol

309

Dysgu, Addysgu a Phrofiad y Myfyrwyr

313

Ymchwil, Cyfnewid Gwybodaeth ac Arloesi

316

Y Gymraeg a Diwylliant Cymru a Chysylltiadau Allanol

320

Codau’r Adrannau

Enw’r Adran

Cod yr Adran

Ysgol Fusnes Aberystwyth

ADY

Ysgol y Gyfraith, Aberystwyth

ADL

Y Gofrestrfa Academaidd

SD01

Celf

ADF

Canolfan y Celfyddydau

SD04

Gyrfaoedd

AD9

Gwasanaethau Masnachol

PS01

Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus

SD09

Cyfrifiadureg

ADN

CWPESI

SD08

Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni

SD13

Dysgu Cymraeg

ADZA

Addysg

ADB

CAA

SD47

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

ADC

Ystadau, Cyfleusterau a Phreswylfeydd

SD17

Cyfadran y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol (Staff)

AC01

Cyfadran Busnes a’r Gwyddorau Ffisegol (Staff)

AC02

Cyfadran Gwyddorau’r Ddaear a Bywyd (Staff)

AC03

Cyllid

SD20

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

ADP

Ysgol y Graddedigion

ADZB

Hanes a Hanes Cymru

ADE

Adnoddau Dynol

SD25

IBERS

ADI

Rheoli Gwybodaeth, Llyfrgelloedd ac Archifau

ADU

Gwasanaethau Gwybodaeth

SD26

Campws Arloesi

SD39

Canolfan Saesneg Ryngwladol

ADV

Swyddfa Ryngwladol

SD27

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

ADK

Dysgu Cymraeg

ADZA

Dysgu Gydol Oes

ADZZ

Mathemateg

ADM

Campws Mauritius

SD40

Ieithoedd Modern

ADD

Canolfan Gerdd

SD29

Ffiseg

ADT

Cynllunio

SD30

Seicoleg

ADW

Ymchwil, Busnes ac Arloesi

SD31

Recriwtio Myfyrwyr

SD33

Cymorth i Fyfyrwyr a’r Gwasanaethau Gyrfaoedd

PS03

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

ADA

Swyddfa’r Is-Ganghellor

SD36

Y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

ADG

Canolfan Gwasanaethau’r Gymraeg

SD07