Amdanom Ni

Grŵp E-ddysgu

Cyngor, Cefnogeth a Hyfforddiant

Cefnogi amrywiaeth eang o dechnolegau

2018-19

2018-19

2017-18

Turnitin Feedback Studio
Traciwr Profiad Digidol Myfyrwyr
Clustffonau Realiti Rhithwir
Cynhadledd Fer Serious Play

2016-17

AP ffonau symudol ApAber
Polisi Cipio Darlithoedd
Prosiect Students on Tech
Cynhadledd Fer Dysgu gyda Chyfryngau

2015-16

Polisi E-Gyflwyno
Fforwm Academi
Arddangosfa Academi

2013-15

Llyfrgell Gyfryngau
Helix/Media
Isafswm Presenoldeb
Gofynnol a Phresenoldeb
Uwch Blackboard
Gwobr Cwrs Eithriadol BB PA
Academi Aber

2012-13

Panopto
Arolwg Profiad Dysgwr
Prosiect Making More Mobile
Prosiect Future Directions

2011-12

Turnitin
Ymgysylltiad Cymuned
Blackboard
Ysgrifbinnau LiveScribe

2010-11

Arolwg Profiad Dysgwyr
Prosiect JISC Building Capacity

2009-10

Prosiect Gwella
Gwefan Nexus
Campus Pack

2008-09

Cipio Darlithoedd/Panopto
QuestionMark Perception
Wimba Create
PaperShow
Podlediadau
System bleidleisio o fewn y dosbarth

2007-08

Gwella Dysgu ac Addysgu trwy gyfwng Technoleg: Strategaeth ar gyfer Addysg Uwch ung Nghymru

2006-07

Meincnodi E-ddysgu

2005-06

Ymgynghorydd E-ddysgu
Archwiliad E-ddysgu
System bleidleisio o fewn y dosbarth Quizdom

2004-05

Modiwlau a ychwanegir yn awtomatig i Blackboard
Strategaeth E-ddysgu PCA 2004-2009
Datganiad Polisi E-ddysgu i Gymru
Strategaeth E-ddysgu i Gymru

2003-04

Asesiad Tweek - adnoddau creu a chyflwyno aseu ar-lein

2002-03

Swyddog Datblygu E-ddysgu
Grŵp Dysgu trwy Gyfrwng Technoleg / Grŵp Llwyio ALTO
ADRh Tweek

2001-02

Modiwlau cyntaf ar gael ar Blackboard

2000-01

Cyflwyno Blackboard

1998-99

Ymgynghorydd Technoleg Dysgu

1995-96

Swyddog Dysgu gyda chymorth Cyfrifiaduron