Amdanom Ni

Grŵp E-ddysgu

Cyngor, Cefnogeth a Hyfforddiant

Cefnogi amrywiaeth eang o dechnolegau

Date

2018-19

2018-19
Date

Turnitin Feedback Studio
Traciwr Profiad Digidol Myfyrwyr
Clustffonau Realiti Rhithwir
Cynhadledd Fer Serious Play

2017-18
Date

AP ffonau symudol ApAber
Polisi Cipio Darlithoedd
Prosiect Students on Tech
Cynhadledd Fer Dysgu gyda Chyfryngau

2016-17
Date

Polisi E-Gyflwyno
Fforwm Academi
Arddangosfa Academi

2015-16
Date

Llyfrgell Gyfryngau
Helix/Media
Isafswm Presenoldeb
Gofynnol a Phresenoldeb
Uwch Blackboard
Gwobr Cwrs Eithriadol BB PA
Academi Aber

2013-15
Date

Panopto
Arolwg Profiad Dysgwr
Prosiect Making More Mobile
Prosiect Future Directions

2012-13
Date

Turnitin
Ymgysylltiad Cymuned
Blackboard
Ysgrifbinnau LiveScribe

2011-12
Date

Arolwg Profiad Dysgwyr
Prosiect JISC Building Capacity

2010-11
Date

Prosiect Gwella
Gwefan Nexus
Campus Pack

2009-10
Date

Cipio Darlithoedd/Panopto
QuestionMark Perception
Wimba Create
PaperShow
Podlediadau
System bleidleisio o fewn y dosbarth

2008-09
Date

Gwella Dysgu ac Addysgu trwy gyfwng Technoleg: Strategaeth ar gyfer Addysg Uwch ung Nghymru

2007-08
Date

Meincnodi E-ddysgu

2006-07
Date

Ymgynghorydd E-ddysgu
Archwiliad E-ddysgu
System bleidleisio o fewn y dosbarth Quizdom

2005-06
Date

Modiwlau a ychwanegir yn awtomatig i Blackboard
Strategaeth E-ddysgu PCA 2004-2009
Datganiad Polisi E-ddysgu i Gymru
Strategaeth E-ddysgu i Gymru

2004-05
Date

Asesiad Tweek - adnoddau creu a chyflwyno aseu ar-lein

2003-04
Date

Swyddog Datblygu E-ddysgu
Grŵp Dysgu trwy Gyfrwng Technoleg / Grŵp Llwyio ALTO
ADRh Tweek

2002-03
Date

Modiwlau cyntaf ar gael ar Blackboard

2001-02
Date

Cyflwyno Blackboard

2000-01
Date

Ymgynghorydd Technoleg Dysgu

1998-99
Date

Swyddog Dysgu gyda chymorth Cyfrifiaduron

1995-96