Pentre Jane Morgan/Lolfa PJM

A shot of the outside of the PJM lounge

Yng nghanol ystâd PJM, fe welwch y Lolfa.

Croeso i Lolfa PJM!

Mae Lolfa PJM ar agor i breswylwyr sy'n byw mewn unrhyw lety a reolir gan y brifysgol.  Mae yng nghanol pentref y myfyrwyr, ac yno y cewch chi ardal astudio (Ystafell Goch), ardal gymdeithasol (Ystafell Felen), a golchdy, i gyd o dan yr un to.

Mae ar agor 24/7, gyda pheiriannau gwerthu â stoc dda o nwyddau, ac yn le gwych i astudio neu gymdeithasu.

Hefyd, cadwch lygad am ein sesiynau galw heibio gan y Cynorthwywyr Preswyl yn yr Ystafell Felen bob nos Wener yn ystod y tymor.

Adnoddau a Chyfleusterau:

 

Ystafell Goch:

 • Gweithfannau
 • Desgiau
 • Bwrdd mawr
 • Argraffydd
 • Peiriannau gwerthu
 • Lle gwaith caeedig
 • Socedi trydan
 • Ffynnon ddŵr
 • Tai bach

Ystafell Felen:

 • Teledu a bar sain
 • Bleindiau
 • Seddi meddal
 • Bwrdd mawr
 • Dodrefn symudol
 • Desgiau
 • Tai bach

 

Y cyswllt ar gyfer y dudalen hon:

Llety’r Brifysgol, Y Swyddfa Llety, Y Sgubor, Fferm Penglais, Aberystwyth, SY23 3FH
Ffôn: Llinell Gymorth Bywyd Campws: 01970 622900 Ebost: llety@aber.ac.uk