Lolfa Rosser

Outside of the Rosser Lounge

Yng nghanol ystâd CMRT, fe ddowch o hyd i’r Lolfa.

Croeso i Lolfa Rosser!

Mae Lolfa Rosser ar agor i breswylwyr sy'n byw mewn unrhyw lety a reolir gan y brifysgol.  Mae'n llawn desgiau astudio gyda chyfrifiaduron, gan roi dewis arall os nad ydych am fynd draw i’r llyfrgell. Mae yno ar stepen eich drws os ydych chi'n byw yng Nghwrt Mawr, Rosser neu Trefloyne (CMRT).  Mae Lolfa Rosser wedi ei lleoli ar waelod bloc Rosser D. 

Mae ar agor 24/7, gyda pheiriannau gwerthu â stoc dda o nwyddau, ac yn le gwych i astudio neu gymdeithasu.

Hefyd, cadwch lygad am ein sesiynau galw heibio gan y Cynorthwywyr Preswyl yn Lolfa Rosser bob nos Fawrth yn ystod y tymor.

Adnoddau a Chyfleusterau:

 • Gweithfannau
 • Cyfrifiaduron
 • Desgiau
 • Bwrdd mawr
 • Seddi meddal
 • Argraffydd
 • Peiriannau gwerthu
 • Socedi trydan
 • Ffynnon ddŵr
 • Ardal eistedd awyr agored
 • Tenis bwrdd awyr agored
 • Silffoedd llyfrau
 • Tai bach

 

Y cyswllt ar gyfer y dudalen hon:

Llety’r Brifysgol, Y Swyddfa Llety, Y Sgubor, Fferm Penglais, Aberystwyth, SY23 3FH
Ffôn: Llinell Gymorth Bywyd Campws: 01970 622900 Ebost: llety@aber.ac.uk