Ystafelloedd cymunedol y gellir eu harchebu

Er bod rhai o'r ardaloedd cymunedol at ddefnydd trigolion Pantycelyn yn unig, mae'r ystafelloedd astudio, cyfarfod, ymarfer ac ymlacio canlynol ar gael i rai nad ydynt yn breswylwyr eu harchebu.

Ystafell Gyfarfod 1

 • Uchafswm Niferoedd:
  • 10 person
 • Cyfleusterau:
  • Bwrdd cyfarfod a chadeiriau
  • Teledu / sgrin gyfrifiadur
  • Cynadledda ffôn

Ystafell Gyfarfod 2

 • Uchafswm Niferoedd:
  • 10 person
 • Cyfleusterau:
  • Bwrdd cyfarfod a chadeiriau
  • Teledu / sgrin gyfrifiadur
  • Cynadledda ffôn

Ystafell Gyffredin Hŷn

 • Uchafswm Niferoedd:  
  • 20 person (yn eistedd o amgylch y bwrdd)
 • Cyfleusterau:
  • Bwrdd cyfarfod mawr
  • Teledu / sgrin gyfrifiadur
  • Cynadledda ffôn
  • Mynediad i’r teras awyr agored

Ystafell Astudio 1

 • Uchafswm Niferoedd:  
  • 22 person
 • Cyfleusterau:
  • Teledu / sgrin gyfrifiadur mawr
  • Darlithell integredig
  • 9 cyfrifiadur rhwydwaith (+ socedi cysylltu ychwanegol ar gyfer dyfeisiau personol)

 

Y Lolfa Fach

Wedi'i defnyddio'n draddodiadol fel gofod ymarfer, mae'r Lolfa Fach hefyd yn ystafell digwyddiadau modern a all gynnal amrywiaeth o weithgareddau.

 • Uchafswm Niferoedd:  
  • 50+ person
 • Cyfleusterau:
  • Sgrin daflunio mawr
  • Darlithell integredig
  • Piano
  • Cyfuniad hyblyg o fyrddau a chadeiriau
  • Mynediad i’r teras awyr agored

I archebu ystafell ewch i ystafellaberrooms.simplybook.it

 1. Dewiswch ‘Archebu Nawr’
 2. Dewiswch yr ystafell yr hoffech
 3. Ewch i’r mis rydych chi ei angen
 4. Dewiswch ddyddiad
 5. Dewiswch amser o’r opsiynau sydd ar gael
 6. Llenwch y ffurflen fer
 7. Cytunwch â’r amodau a’r telerau
 8. Os oes ond angen un awr, cliciwch ‘Cadarnhau Archeb’
 9. Os oes angen mwy o amser neu amserau eraill / ystafelloedd gwahanol, dewiswch ‘Ychwanegu archeb arall’
 10. Dilynwch gamau 2-6
 11. Pan fyddwch wedi dewis yr holl ystafelloedd / amserau sydd angen, gwasgwch ‘Cadarnhau Archeb’

Noder - Os oes angen cymorth paratoi ar gyfer eich digwyddiad gyda dodrefn neu offer arbennig, dylech archebu 7 diwrnod o flaen llaw. Dylid hefyd gynnwys amser o fewn eich archeb i osod yr ystafell, ac amser i’w gadael fel ag yr oedd cyn eich digwyddiad.

Os oes angen adnoddau ychwanegol, archebion cyson, neu os ydych am archebu ar gyfer sefydliad allanol e-bostiwch undeb@aber.ac.uk

Ar gyfer unrhyw archebion allanol (pobl nad ydynt yn Staff neu’n Fyfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth), cysylltwch â'r Swyddfa Gynadleddau - cynadleddau@aber.ac.uk / Cynadleddau, Digwyddiadau a Chyfleusterau  : Cynadleddau a Digwyddiadau , Prifysgol Aberystwyth