Hyfforddiant

Argymhellir y dylai staff fynd i sesiwn hyfforddi SharePoint os nad ydynt yn gyfarwydd â’r system. Mae dwy lefel o hyfforddiant ar gael:

  • Hyfforddiant Defnyddiwr SharePoint - mae hwn i bobl sydd angen defnyddio SharePoint i gydweithio gydag eraill yn y tîm, yr adran neu ar draws y brifysgol. Fe’i hanelir at ddefnyddwyr yn hytrach na gweinyddwyr safle. Bydd yn eich dysgu sut i ddefnyddio SharePoint a llyfrgelloedd dogfennau, calendrau a rhestrau o dasgau.
  • Hyfforddiant Gweinyddydd SharePoint – mae hwn i bobl sydd angen cynnal a datblygu safleoedd SharePoint er mwyn i eraill allu eu defnyddio i gydweithio. Bydd yn eich dysgu sut i sefydlu safle yn ogystal ag ychwanegu llyfrgelloedd a rhestrau, gosod caniatâd ac addasu eich safle.

Caiff Sesiynau Hyfforddi SharePoint eu trefnu’n gyson drwy’r flwyddyn, fel arfer un waith y mis. Edrychwch ar y rhestr o gyrsiau ar wefan GDSYA i weld pryd y bydd y sesiwn nesaf yn cael ei chynnal

Rhagor o wybodaeth