System Proffiliau Staff

Cyflwyniad

Mae’r system yn cynhyrchu proffiliau staff sy’n hygyrch i’r cyhoedd drwy Gyfeiriadur canolog y Brifysgol a rhestrau staff ar dudalennau gwe adrannau.

Cymorth ar gyfer y System Proffiliau Staff