System Proffil Ar-lein y Staff

Cyflwyniad

Lansiwyd System Proffil Ar-lein y Staff ym mis Awst 2016 â’r nod o sicrhau bod gwybodaeth am ein holl staff a’u harbenigedd yn fwy hygyrch a chanfyddadwy ar y we. Mae’r system yn cynhyrchu proffiliau staff sy’n hygyrch i’r cyhoedd drwy Gyfeiriadur canolog y Brifysgol a rhestrau staff ar dudalennau gwe adrannau.

Ar 28 Tachwedd 2017 lansiwyd fersiwn newydd o'r System Proffiliau Staff Ar-lein. Mae'n cyflwyno rhyngwyneb gweinyddol gwell a chynnydd o ran ymarferoldeb, gan gynnwys y canlynol:

  • Rôl gweinyddydd yr Adran
  • Rheoli grŵp
  • Gwell fformatio testun
  • Integreiddio Myfyrwyr Ymchwil Uwchraddedig
  • Cynhyrchu Grwpiau Staff Er Anrhydedd ac Emeritws yn awtomatig
  • Opsiynau o ran ffurfweddu penodol i Adrannau
  • Hoffterau Cysylltu Cyfryngau Amlieithog

Cymorth ar gyfer y System Proffiliau Staff Ar-lein