WordPress

Blogiau PA

Mae gan y Brifysgol system flogio sydd ar gael i staff ei defnyddio. Mae wedi’i lleoli yn  http://wordpress.aber.ac.uk/.

Gwefannau Ymchwil

Rydym ni wedi sefydlu rhwydwaith WordPress Newydd yn ddiweddar ar gyfer gwefannau ymchwil. Gellir ei ddefnyddio i greu safleoedd sydd â’u parth neu is-barth eu hunain, a’u brand a’u steil eu hunain. Os hoffech chi lunio gwefan ymchwil Newydd, cysylltwch â ni cyn gynted â phosib yn eich cyfnod cynllunio.